Pisk eller gulrot

Mange tror at vi har så mange elbiler i Norge fordi staten gir kjøperne så mange økonomiske fordeler. Et bevis på at det hjelper å lokke med gulrot for å få folk til å endre vaner, sies det. Men det er feil, skriver Lasse Fridstrøm i en kronikk i Aftenposten. Han er forsker ved Transportøkonomisk Institutt og slår fast at elbilens suksess først og fremst er et resultat av at vi gjennom mange år har svingt pisken over alle biler med forbrenningsmotor.

Fra kronikken:

Den norske personbilpolitikken er en nihalet katt. Halene heter: Engangsavgift; Omregistreringsavgift; Trafikkforsikringsavgift; Drivstoffavgift; Bompenger; Fergetakster; Parkeringstakster og -restriksjoner; Inntektsskatt på firmabiler; Kollektivfelt.

AU! Alle disse piskehalene rammer bensin- og dieselbiler, mens elbilen går helt eller delvis klar. Gulrøtter er noe alle de andre landene driver med:

  • I USA får elbilkjøpere en skattelette på opptil 7500 dollar
  • I Storbritannia får elbilkjøpere en støtte på 35 % av kjøpesummen.
  • Tyskland er ‘kjøpspremien’ 4000 euro.
  • Sverige yter staten en ‘supermiljöbilspremie’ på inntil 40.000 kroner.

Det nærmeste vi i Norge kommer en skikkelig gulrot, er momsfritaket for nullutslippsbiler. (Men) forskjellen mellom den norske og de andre landenes elbilpolitikk er på ingen måte at vi bruker større gulrot. Den raske elektrifiseringen av den norske bilparken skyldes tvert imot at vi som nesten ingen andre land har svingt pisken over bensin- og dieselbilene.

Noen vil kanskje lese dette som en kritikk av de norske bilavgiftene. Slik er det ikke ment. Bilavgiftene har tjent oss godt gjennom mange år og bidratt til å begrense bilhold, bilbruk, luftforurensning og klimagassutslipp. Nå bidrar avgiftene til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Les kronikken i Aftenposten:
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bKGnQ3/Au-Den-norske-personbilpolitikken-er-en-nihalet-katt–Lasse-Fridstrom

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*