Anker klimadommen

TV direkte anke
Anken kringkastes: Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, advokat Cathrine Hambro og Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Greenpeace og Natur og Ungdom kunngjorde i dag at de anker dommen i klimasøksmålet til Høyesterett. – Dette er flott og i samsvar med det mange i Besteforeldreaksjonen ønsker, sier leder Steinar Høiback. Som partshjelper var vi skuffet over resultatet i tingretten, men setter vårt håp til at Høyesterett bedre forstår alvoret, og at tiden er knapp hvis vi skal ta hensyn til kommende generasjoner og gjøre vårt for å hindre en farlig global oppvarming.

Les anken HER

Fra nettsidene til Greenpeace Norge, 05.02.2018:

Dersom Høyesterett aksepterer anken, vil det være første gang Grunnlovens § 112 prøves for Høyesterett. Paragrafen forplikter staten til å ivareta innbyggernes og etterkommernes rett til et trygt og godt miljø. Skulle organisasjonene vinne saken, vil millioner av tonn med olje bli liggende under bakken og klimaet spares for millioner av tonn med klimagasser.

– Det er krystallklart at staten bryter Grunnloven og vår rett til et sunt miljø ved å tildele nye oljefelt. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer framtida vår. Derfor anker vi, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Søksmålet gjelder brudd på Grunnlovens miljøparagraf § 112 over tildeling av ti nye oljelisenser i et nytt område i Barentshavet. Da lisensene ble tildelt, var det første gang på 20 år at staten åpnet så store nye områder for oljevirksomhet i Arktis.

Organisasjonene mener at klimatrusselen er så alvorlig at det haster å få stanset de omstridte oljelisensene. Derfor anker de direkte til Høyesterett. – Vi forventer at Høyesterett gir klimaet den beskyttelsen det behøver. Det er ikke rom for arktisk olje om vi skal nå togradersmålet, langt mindre 1,5-gradersmålet, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Organisasjonene vant en viktig delseier i januar da Oslo tingrett anerkjente at § 112 er en reell rettighetsparagraf. Det hadde staten og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted bestridt. Likevel ble staten frikjent for brudd på paragrafen, med henvisning til at utslippene fra norskprodusert olje og gass ikke var statens ansvar og ikke dekket av Grunnlovens miljørettigheter.

– For mennesker og miljø spiller det ingen rolle hvor oljen brennes. Ved å åpne disse nye områdene for oljevirksomhet er den norske staten både moralsk og juridisk ansvarlig for utslippene den skaper. I løpet av rettssaken vil vi fortsette å føre bevis for dette, sier Truls Gulowsen.

Advokat Cathrine Hambro ved Wahl-Larsen Advokatfirma representerer miljøorganisasjonene sammen med Emanuel Feinberg ved advokatfirmaet Glittertind.

– Formålet med § 112 er å ivareta innbyggernes og etterslektens miljørettigheter. Dersom utslipp fra norskprodusert olje rammer disse rettighetene, er det brudd på § 112 uavhengig av hvor den forbrennes, sier Cathrine Hambro.

Siden førindustriell tid har temperaturen på jorden steget med én grad. Stiger temperaturen med to grader, mener forskerne at klimaendringene vil bli irreversible og svært farlige. Konsekvensene er mer tørke, mer flom, flere flyktninger og masseutryddelse av arter. En studie fra London University Collage viser at det ikke er rom for arktisk olje, om vi skal nå togradersmålet.

– Det vil være fornuftig å slutte å pumpe opp den dyreste oljen først og arktisk olje er den dyreste i verden. Norge har en kjempemulighet til å dytte verden i en mer fornybar fremtid, men i stedet åpner vi for mer oljeleting i et sårbart økosystem. Slik kan vi ikke fortsette om vi skal unngå farlige klimaendringer, sier Gaute Eiterjord.

522 000 mennesker fra hele verden har så langt skrevet under på et opprop som støtter søksmålet. 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Tone Toft | 05.02.2018

    Dette er virkelig gode nyheter. Nå gjelder det å få med så mange som mulig på at denne saken må vinne frem. Våre barnebarn og slekters gang fortjener det.
    Tone Toft

  2. Vidar Lillebo | 07.02.2018

    Helt enig med Tone. Kanskje når vi fram denne gangen.
    Nokså merkelig at sjøl om avisene flyter over med advarende stoff om krisa vi er midt oppe i, så fortelles det med jublende utsagn at Statoil vil få kjempeoverskudd . Kanskje hadde de vært en ide å videresende kostnadene etter uvær, ras. flommer, oversvømmelser og flyktningekriser til produsentene av fosile drivstoff? Mesteparten av skylda for den globale oppvarminga ligger jo der.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*