Klima – handle lokalt

Lan Marie (003)
Lan Marie Nguyen Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Verdens byer står for 70 prosent av klimagassutslippene. Derfor har byene også en avgjørende rolle i løsningen på klimaproblemene. Det sa Lan Marie Nguyen Berg i Drammen kirkeforum i går. Medarrrangører var Naturvernforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon og Fagforbundet, og møtet var et ledd i den lokale Klimafestivalen. Salen var fullpakket med over hundre deltakere, som ønsket den uredde unge politikeren velkommen med rungende og langvarig applaus.

Tenke globalt
Utslippene påvirker globalt, men reduksjonene må tas lokalt. Når land svikter, som USA under Donald Trumps presidentskap, ser vi at mange byer og delstater tar ansvar, sa Lan. Vi må sprenge forestillingene om hva som er mulig å få til, sa hun videre, og viste til Oslo. Kommunen har fått på plass et klimabudsjett som alle avdelinger må ta hensyn til. Klimagassutslippene har gått ned de senere åra takket være samarbeid mellom flere nvåer og aktører. Hovedstaden vant også fram i konkurransen om å bli Europas miljøhovedstad i 2019.

Lan viste til oppløftende tall for Oslo-befolkningens holdninger til miljø-og klimatiltak. Stikk i strid med det inntrykk man kan få, mener sju av ti at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre Oslo til et bedre sted å bo. 65 prosent mener trafikkbelastningen generelt er for stor. Men de som gir mest lyd fra seg, er de misfornøyde, som slett ikke liker det som er nødvendig: inngripen i privatbilismen. Dette er noe vi kjenner igjen fra Drammen. Nylig tok 3000 til gatene i protest mot innføring av bomring. Det til tross for at Drammen er en by med et rekordhøyt antall privatbiler og tidvis svært helsefarlig luftkvalitet.

Bil-restriksjoner nødvendig
Lan utfordret de som er positive til bompenger og andre nødvendige tiltak, til å la høre fra seg! Hun parkerte kontant forestillingen om at det er mulig å skape et klima- og miljøvennlig samfunn uten restriktive tiltak. Ved en anti-bomringsdemonstrasjon i Oslo var slagordet: «JA til miljø  – NEI til økte bompenger». – Jeg kan også si «JA til velferd – NEI til skatt», sa Lan, til humring fra tilhørerne. Eller: «JA til øl – NEI til ølmage»!

For å illustrere hva klimakampen dreier seg om, inviterte Lan sin venninne fra øystaten Tuvalu opp på podiet. Sonia Toemtagi Dahl fortalte at hun og hennes foreldre hadde blitt nødt til å forlate hennes barndoms paradis i Stillehavet på grunn av klimaendringene. Hyppigere og mer voldsomme orkaner og saltvannsinntrenging i matjorda gjorde en fortsatt tilværelse på stillehavsøya usikker. «Trist, trist, trist,» sa en av Norges første klimaflyktninger.

Besteforeldreaksjons medlemmer var aktive i samtalen som fulgte.  Vestens overforbruk, norsk oljepolitikk og klimarettferdighet var viktige tema. Av Besteforeldreaksjonens Maria M Brekke fikk Lan overrakt et kalligrafert bilde med Gandhis ord: «Verden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet.» Elisabeth T Briseid minnet den modige og handlekraftige politikeren på et annet ord av Gandhi: «Først ignorerer de deg. Så latterliggjør de deg. Så slåss de med deg. Så vinner du!»

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*