Må vise klimalederskap i Paris

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 12. des 2017
  • AV:
    Redaksjonen
one planet summit

Mens president Donald Trump snakker om å gjøre “America great again”, samler Frankrikes president Emmanuel Macron i dag verdens ledere til toppmøte “to make the planet great again”. One Planet Summit er et møte om hvordan verden kan skaffe finansiering til utslippskutt og tilpasning til klimaendringer. Forum for Utvikling og Miljø har skrevet brev til Erna Solberg som er i Paris. Samtidig offentliggjøres en kronikk fra 11 organisasjoner, blant dem Besteforeldreaksjonen.

Fra: Brev til Erna Solberg, 6. desember

«Forum for utvikling og miljø (ForUM) – et nettverk av 50 norske organisasjoner – mener det er viktig og positivt at Norge og statsminister Erna Solberg deltar.»

«Konkrete resultater i form av nye forutsigbare klimamidler, og å legge til rette for at privat kapital som oljefondet (SPU) kan bidra, ville gi sterke signaler om at verdenssamfunnet står sammen i kampen mot klimaendringene, og mot den amerikanske regjeringens forsøk på å undergrave den globale klimadugnaden.

«Det vil også være svært viktig for at fattige land skal kunne sette i gang klimatiltak som er avhengig av forutsigbar klimafinansiering. Dette haster, de nasjonale målene som land nå har meldt inn som del av Parisavtalen dekker ifølge FN kun en tredjedel av det som må til for å nå avtalens mål.»

«One planet summit er også en effektiv plattform for å annonsere at Norge vil følge Norqes Banks anbefalinq om å trekke Oljefondet fra alle investeringer i olje og gass. Disse tiltakene ville gi et viktig signal til andre investorer i Paris, og bør bli et bidrag i klimaforhandlingenes Talanoadialog 2018 som skal høye de globale klimambisjonene for å nå Parisavtalens mål.»

«Som leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, har Solberg et særlig ansvar for å gå foran og vise handlekraft på dette møtet. Samtidig viser en rapport fra norske organisasjoner at norsk klimafinansiering gikk ned med en tredjedel mellom 2014-2016. Nå må Solberg ta grep og vise klimalederskap.»

Fra kronikk: Erna Solberg kan vise klimalederskap

«Utviklingsland kom til FNs klimaforhandlinger i november med et tydelig budskap: Skal verden nå 1,5 gradersmålet, må fattige land få økonomisk støtte til å kutte utslipp. Om de skal takle klima-endringene som allerede rammer dem, må de også ha støtte til klimatilpasning. Det er Norge og andre rike land forpliktet til å bidra med i Parisavtalen.»

«Klimaendringer skjer fordi rike land kom seg ut av fattigdom gjennom industrialisering og store klimagassutslipp. Nå rammer konsekvensene oss alle, men de rammer de fattigste hardest.»

«Vi står på tampen av et år med et rekordhøyt antall klimarelaterte katastrofer. I sommer var 20 millioner mennesker avhengige av akutt nødhjelp for å overleve en tørke i Øst- og Nord-Afrika, som ble omtalt som den verste humanitære katastrofen i FNs historie. I Sørøst-Asia rammet flom 40 millioner mennesker. På flere karibiske øyer ble lokalsamfunn lagt i grus som følge av ekstremvær. Land som Sierra Leone, Kongo, Nepal og India opplevde også alvorlige klimarelaterte katastrofer.»

«FNs bærekraftsmål nr.13 om å stanse klimaendringene vil i stor grad avgjøre hvorvidt vi lykkes med de andre bærekraftsmålene. På hjemmebane har norske utslipp økt med 3 % siden 1990, samtidig som klimafinansieringen de siste tre årene har minket. Skal Solberg leve opp til rollen som leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, og oppfylle våre forpliktelser i Parisavtalen, må hun brette opp ermene og sende tydelige signaler i Paris. Vi ønsker Solberg lykke til.»

Anne-Marie Helland, generalsekretær Kirkens Nødhjelp
Kari Helene Partapuoli, daglig leder Utviklingsfondet
Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet
Steinar Høiback, styreleder Besteforeldrenes klimaaksjon
Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær Caritas Norge
Berit Hagen Agøy, generalsekretær Mellomkirkelig råd for Den Norske Kirke
Liss Schanke, leder Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF)
Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Tuva Krogh Widskjold, leder Changemaker
Ingrid Lomelde, fagsjef WWF Verdens naturfond
Anne Karlsson, leder Spire

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*