– Vi reiser oss til døde …

flyreise
KLIMAVERSTING. Flyreisene våre står for inntil 12 % av norske klimagassutslipp, viser FIVH-rapport. Det meste er feriereiser.

Offisiell klimastatistikk etter dagens regelverk tar ikke med utslippene som skjer «mellom» land; bare «innen» det enkelte land. Det er i grunnen ganske sprøtt, sier Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling og forskningsleder ved Vestlandsforsking. Det betyr at våre politikere kan fraskrive seg ansvaret for en viktig del av utviklingen, og fortsette å snakke om et «bærekraftig reiseliv» uten å trekke inn klimaskadene fra økt flytransport og internasjonal cruisefart.

Elefanten i rommet
Selve reisen står for opp mot 75 prosent av de samla utslippene av klimagasser fra turisme, forteller Carlo Aall. En kartlegging som Vestlandsforskning gjorde nylig for Stavanger kommune viser dette i klartekst. Den delen av reiselivet som har hatt størst oppmerksomhet i klimaarbeidet – utslipp fra overnatting – utgjør i mange tilfeller en forsvinnende liten del i det store bildet.

Samlede utslipp fra turismen i Stavanger. Kilde:
http://www.vestforsk.no/sites/default/files/2017-06/vf-notat%203-2017%20Milj%C3%B8implikasjoner%20cruise-%20og%20flytrafikk%20Stavanger.pdf

Klima, bærekraft og reiseliv
I 1999 arrangerte FN for første gang en spesialkonferanse om bærekraftig reiseliv. En av anbefalingene var å øke flybasert turisme til fattige land – inkludert de små øystatene – for å støtte den økonomiske delen av bærekraftmålet. 16 år senere var det de samme øystatene som presset på for at Paris-avtalen skulle strekke klimamålet helt ned til 1,5 grader. Med 2-gradersmålet risikerer disse statene bokstavelig talt å forsvinne!

– Flytransporten er elefanten i rommet, sier Carlo Aall. Den store utslippskilden som vi lukker øynene for og later som ikke eksisterer. Innovasjon Norge sine ti prinsipper for bærekraftig reiseliv nevner ikke det å redusere utslipp av klimagasser, og sier heller ingen ting konkret om å redusere miljøbelastningen fra transportdelen av reiselivet. De gangene jeg har påpekt dette overfor Innovasjon Norge, blir jeg bare møtt med hoderysting. Nylig kunne vi lese om den første destinasjonen i Norge – Trysil, som er blitt bærekraftsertifisert. De har fått igjennom at det skal bygges en ny flyplass, for å frakte alle turistene inn som skal kunne oppleve den bærekraftige destinasjonen. At dette ikke blir akseptert som et paradoks av reiselivsnæringen er bare tragikomisk.

Kan ikke fortsette
I en rapport fra Framtiden i Våre Hender er det beregnet at de årlige utslippene fra norsk flytransport kan utgjøre så mye som 8 millioner tonn CO2. Det tilsvarer 15 prosent av dagens offisielle utslipp. Da har man tatt med både nordmenns reiser til og fra utlandet og den ekstra klimaeffekten av utslipp i stor høyde. I klimastatistikken fra Statistisk Sentralbyrå utgjør flytrafikken 2 prosent.

Det er opplagt at dette ikke kan fortsette, sier Carlo Aall. – Allerede om litt over 20 år skal all norsk transport være såkalt klimanøytral. Og lenge før år 2100 må all transport være totalt fossilfri. Troen på at el-flyet eller bioenergi-flyet skal gjøre at vi kan fortsette å øke flytransporten er – for å si det mildt – naiv.
– Men hvordan vil framtidas turistreiser da måtte se ut?
– Det viktigste poenget er at de må bli saktere. Noe som igjen vil bety at reisene må bli færre og kortere. Elbilen vil overta for dagens diesel- og bensinbil. Men dagens massetransport av fly er umulig å se for seg i fremtiden. Den gode meldingen er at mindre reise kan bety lengre opphold. Det vil bety mer penger til den stedfaste delen av reiselivet, hotellene, restaurantene og alle opplevelses-tingene. En annen god nyhet er at selve reisen igjen må bli en del av opplevelsen; ikke en plage vi må gjennom for å komme til og fra opplevelsen. Bildet vi kan ha med oss, er togturer à la Orientekspressen og saktegående båtturer – helt ulik dagens raske og enorme cruisebåter.

Spre klimavett,
del denne saken!

6 kommentarer

 1. Brita Helleborg | 25.10.2017

  Veldig gode poenger her.

  Vet vi hvorfor vi nordmenn flyr så mye mer enn andre. Er det all reklamen for fantastiske flyturer til eksotiske destinasjoner? Og all begeistringen på Facebook når folk vi kjenner er et sted langt vekk. Eller er det noe helt annet.

 2. Ingrid Kvam | 26.10.2017

  Jeg har lenge tenkt på hvordan vi skal ta vare på miljøet , samtidig som flyselskap skal overleve ved å tilby flyturer i inn og utland til en billigere pris enn det du betaler her heime for å ta en drosje heim fra fest ?? Det er galskap å øke folks flyturer på dette viset ! Hev prisene og gjør folk bevisst på hva de forurenser ved å bruke fly som fremkomstmiddel ! Her skal vi spare på plastposer på butikken ( som er vel og bra ) men å fly mindre snakkes det lite om ..

 3. Vidar Lillebo | 26.10.2017

  Vi hadde et forsøk for en del år siden, om å kjøpe klimakvoter for flyreiser, men som vanlig var dette frivillig og vi visste heller ikke om de ekstra utleggene for flyturen, virkelig ble omsatt i kjøp av co2 frie tjenester i andre land.-
  Som vanlig ser vi den totale spriken mellom ord og handling. Flyplasser bygges ut og nye flyruter annonseres, Samtidlig forsikres vi politisk, at Norge vil klare sine forpliktelser og nå sine utslippsmål. Og imnes jubles det over nye oljefunn, men den olja skal selges og da har vi ikke noe ansvar for hva den blir brukt til?
  Og første politiske partiet som tok de fulle konsekvensene for hva vi må gjøre, kom heller ikke en gang over sperregrensa.

 4. Steinar Høiback | 27.10.2017

  Som noen har vært inne på er dette en villet utvikling fra våre politikere. De har blant annet et ønske om å lage ny 3. rullebane på Gardermoen for å ta imot det regjeringen mener er en utvikling som kommer og som er ønsket.
  Spørsmålet som burde vært drøftet nærmere er etter min mening dette: Gjenspeiler flybillettprisen klimakostnaden ved å fly? Blir passasjerene gjort oppmerksom på hvilke klimaødeleggende effekter flyturen har? Det siste kunne enkelt vært gjort ved å merke flybilletten med et advarsels tegn slik det gjøres på tobakkvarer.
  Men det synes som et faktum at regjeringene ikke ønsker å belaste flyselskapene med den reelle regningen for hva disse utsetter samfunnene for, av hensyn til økonomi.
  Når det gjelder samfunnenes kostnader ved flytransporten er det på tide at utviklingen snus slik at flybillettens pris gjenspeiles i at de reelle kostnader blir innberegnet.
  Dette ansvaret må legges på samfunnene og flyselskapene, dette prinsippet er underkommunisert i debatten og det medfører at det er du og jeg (samfunnet) som må betale prisen ved et klima og miljø som stadig forverres mens samfunnet bygger ut flere flyplasser og flyselskapenes klimaødeleggende drift skyves over til fremtidige generasjoner.
  En gang leste jeg en bok som hadde tittelen: La oss redde kapitalismen fra dagens kapitalister, jeg må nok finne den frem og lese den på nytt, den synes mer og mer aktuell.

 5. Ole Oliversen Østby | 27.10.2017

  Vi har lagt oss til en livsstil som er hinsides all sunn fornuft. Kan ikke forstå at en må reise til utlandet så mye som vi gjør.
  Industrien kan lett redusere sine forretningsreiser til 1/4 del ved å arrangere videokonferanser, og så sparer de store penger på det. Så hvorfor gjør de ikke det? Fordi vi nå tjener alt for mye slik at vi som forbrukere betaler for den sløsingen og forurensningen som foregå. «Apres nous, la deluge» (riktig stavet?)

 6. Torstein Fjeld, Naturvernforbundet i Grenland | 03.11.2017

  Kjempegod artikkel. Folk sier: Når alle reiser, og ingen tar til motmæle, og i tillegg politikerne ikke gjør noe med det, ja, da kan det vel ikke være så farlig. Og samfunnet formelig kaster billige flybilletter etter oss. Folk ser liksom ikke problemet. Hvorfor er det ingen som tar et ansvar her?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*