Ta vare på vintergleden

steinar w c
En hel friluftskultur er truet hvis utviklingen får lov å fortsette, mener Steinar Winther Christensen. Her med barnebarn på fjellet i mars - fra en moderne normal-vinter.

Etter et positivt møte med Norges Skiforbund tidligere i høst håper Besteforeldrene å kunne bidra til å dra flere grupper med i klimakampen. En hel friluftskultur er truet hvis utviklingen får lov å fortsette, sier vinterentusiast og besteforeldreaktivist Steinar Winther Christensen. På vegne av lokallaget i Oslo har han nå også henvendt seg til Skiforeningen – med samme budskap: «Vi trenger at alle gode krefter står sammen for å ta vare på vårt vinterklima slik vi kjenner det.»

De kommende tiårene vil etter alt å dømme bety dårligere forhold for utøvelse av skisport i store deler av Norge, med regn og slaps der det før var gnistrende vinterføre. For dem som er opptatt av barns nærområder der grunnlaget legges for å trives ute om vinteren, er utsiktene ikke så gode, sier Steinar. – Sammenliknet med trusler om havstigning, ekstremvær, osv. kan det kanskje oppfattes som litt smått å være opptatt av framtida for snø og skisport. Men hverdagen og hverdagsgleden er også viktig og verd å stå opp for, tenker jeg. 

Til Foreningen for Ski-Idrettens fremme,
v/ generalsekretær Erik Eide

Jeg tilskriver dere på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA). Vi er en landsdekkende og politisk uavhengig organisasjon stiftet i 2012 og hvis formål er å arbeide for at klimaendringene i fremtiden kan begrenes mest mulig og da særlig av hensyn til våre barn/barnebarn som vil måtte bære byrdene av fremtidige klimaskader. Se nærmere www.besteforeldreaksjonen.no.

Vi vet idag at klimaet allerede er i sterk endring og at dette i stor grad er menneskeskapt som følge av utslipp av drivhusgasser fra særlig fossilt brennstoff. Dette betyr et varmere, våtere og villere klima. Vi ser disse virkninger rundt oss, – for Skiforeningens del ikke minst vinterstid ved tap av snø og dermed skiføre i lavlandet i vårt område. For vår skikultur er denne utvikling fatal. Den vil ramme vår felles mulighet til å nyte skigleden, rekrutteringen, folkehelsen og de ulike næringsinteressene som er knyttet til skisporten.

Forutsetningen for Skiforeningens eksistens vil fortsatt være at vi i størst mulig grad kan bevare natursnøen slik vi kjenner den. Utviklingen tilsier at om få tiår vil snøen i lavlandet være borte om ikke utviklingen stanses/begrenses. Da vil Skiforeningen være henvist til historiens alter.

Vi vet alle at bare i begrenset grad og for de få kan tap av natursnø i lavlandet kompenseres via kunstsnø. Slike tilpasningstiltak vil selvsagt også være nødvendige og vi vet at foreningen arbeider med slike. Tilpasningstiltak står ikke i noen motsetning til å engasjere seg for vår natursnø i klimasaken (selv om dette sett i global sammenheng er av mer bagatellmessig betydning). Og vi trenger at alle gode krefter står sammen for å ta vare på vårt klima slik vi kjenner det, – ikke minst Skiforeningens med sin høye «standing».

BKA har også opprettet positiv kontakt om denne sak med Norges Skiforbund v/ Erik Røste som vil fremme som sak forbundets klimaengasjement på kommende styremøte.

Verken i Skiforeningens publikasjoner eller på annen måte har BKA sett at foreningen er med i klimasaken til tross for at nettopp denne sak burde engasjere mer enn noe annet. Hvordan dette konkret bør skje er jo opp til foreningen selv å bestemme. Men sikkert er at et tydelig engasjement på dette område vil styrke foreningens anseelse og rekruttering (BKA har forøvrig flere medlemmer i Skiforeningen).

Om Skiforeningen skulle ønske et møte med oss om denne sak stiller vi mer enn gjerne opp. Vi håper på en positiv tilbakemelding på denne henvendelse.

Mvh
Steinar Winther Christensen
Styremedlem BKA, Avdeling Oslo og Omegn.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*