Nye krav fra Jernbanekampanjen

cover NTP
Jernbanekampanjen arbeider videre med å utfordre politikerne på deres prioriteringer i Nasjonal Transportplan.

Et tiltalls samarbeidende organisasjoner har sendt brev til regjeringspartiene og deres støttepartier, med krav om en forpliktende politikk for overføring av transport fra vei til sjø og bane. Partiene blir utfordret på den vedtatte Nasjonal Transportplan, som etter organisasjonenes syn prioriterer og legger til rette for økende satsing på flytransport og motorveier – samtidig som man forsøker å fortelle det norske folk at det satses stort på jernbaneutbygging. 

Til partilederne i Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti.

Gjennomføring av mål for transportpolitikken i den nye regjeringsperioden. Nye krav

Jernbanekampanjen 2017 registrerer at nåværende regjering har tatt lite konkrete grep for at NTPs mål om «et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet» blir oppfylt.

Tvert imot har den ved etableringen av Nye Veier AS gitt prioritet til ombygging av riksveier til motorveier for 110 km/t. Samtidig har den forsøkt å fortelle det norske folk at regjeringen satser stort på jernbaneutbygging. I virkeligheten vil den utsette de største jernbanesatsinger til slutten av planperioden, og jernbanen skal tilpasses markedets behov etter at motorveier og utvidete flyplasser er planlagt og til dels utbygget.

Alternativ satsing på et moderne høyhastighets banesystem blir derved blokkert. Nasjonen bruker dermed usedvanlig store ressurser for å gå glipp av et helhetlig transportnett som kan gi grunnlag for realverdiskapende arbeidsplasser langs hele kysten, i tillegg til å være miljøvennlig og ha en rekke andre fortrinn framfor det som NTP 2018-2029 legger opp til.

Transportnettet bør baseres på oppgraderte fylkesveier og havner med tilknytning til lyntog for folk og gods mellom de største byene og til utlandet.

Jernbanekampanjen 2017, sendte et brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i april måned. Dette var innspill i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan. Nå stiller nedenstående organisasjoner seg bak følgene krav til den kommende regjering:

  • Regjeringen må slå fast at den slutter seg til målet i EUs hvitbok om transport, hvor det på side 9 står: «Innen 2050 bør størstedelen av all mellomdistanse passasjertransport foregå med tog».
  • Den må også slå fast at den vil følge opp NTP 2018-2029 (side 190) på at «Regjeringen har som ambisjon å overføre 30 pst. av gods over 300 km fra veg til sjø og bane innen planperiodens utløp», samt at den legger til rette for at mer enn 50 % av innenlands godstransport over 300 km er overført fra veg til sjø og bane innen 2050, i overensstemmelse med EUs hvitbok.
  • Videre må regjeringen slå fast at norsk næringsliv og bosetting er i særstilling med hensyn til både behov for et effektivt logistikksystem, og har bedre finansielle forutsetninger enn noe EU-land til å overoppfylle målet om 60% reduksjon av transportsektorens klimagassutslipp i 2050 i forholdt til 1990. Beste hilsen

Trondheim 09.10.2017
Otto M. Martens
på vegne av følgende organisasjoner:

Aksjonsgruppa Nord-Norgebanen
Besteforeldrenes klimaaksjon
For Jernbane
Framtiden i våre hender
Lyntogets venner
Natur og ungdom
Norsk Bane AS
Norsk Lokomotivmannsforbund
Spire
Tankesmien Agenda

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Torstein Fjeld, Naturvernforbundet i Grenland | 16.10.2017

    Full støtte til Jernbanekampanjen og til Otto M Martens redegjørelse! Det er forstemmende å se at vi har en regjering som ikke har annet mål for samferdselsutbyggingen enn størst mulig antall km motorveg.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*