Militær forurensing til debatt

trine eklund
Trine Eklund, uoppslitelig aktivist for fred, trygghet og et godt miljø, forteller fra informasjons- og debattmøte om militæret, miljø og klima.

Ofte spør vi hva klimaendringene betyr for fred og sikkerhet. Vil de føre til flere kriger? Det nesten ingen snakker om, er hva militærvesen, våpenindustri og krig betyr for klima og miljø. Men nettopp dette var spørsmålet som blei reist på et debattmøte i Oslo som var arrangert som del av Klimafestivalen § 112. «Får vi med oss miljøorganisasjonene i nedrustningsarbeid for miljø og klima?» ble det spurt. Trine Eklund fra Bestemødre for Fred er glad for at de fikk til dette arrangementet. – Mange skjønner hvor viktig dette er. Men av en eller annen grunn oppleves det som for kontroversielt og «farlig» å snakke om, sier hun.

Møtet 18. januar var arrangert av Bestemødre for Fred, i samarbeid med Besteforeldrenes klimaaksjon, Norges Fredslag og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF). – Vi ønsket å sette søkelyset på problemstillinger som det er lite bevissthet om, sier Trine Eklund, primus motor og møteleder. Slik det er i dag, er militær forurensning ikke med i klimaregnskapet, og heller ikke i Paris-avtalen. Vi ønsker at miljøbevisste enkeltpersoner og miljøorganisasjonene ser hvor mye ressurser vi kan spare i en fredeligere verden. Nedrusting må komme høyere på den politiske agendaen, også fordi militær aktivitet er en betydelig faktor når det gjelder forbruk av fossilt brensel og klimagassutslipp.

Foto: Linda Parr

De vel 40 fremmøtte i «Vinterhagen» på Sentralen fikk møte blant andre Elisabeth Kristiansen fra IKFF, som i sitt foredrag viste noen av de enorme utfordringene vi står ovenfor når det gjelder militær forurensning. Både Forsvarsdepartementet og Innovasjon Norge har forskrifter om ikke å forurense, og at forurenser skal betale. At dette ikke gjelder for de våpnene vi eksporterer er en sak vi burde få opp på den politiske agenda og få frem i valgkampen, mente hun.

Marte Aasen fra Norges Fredslag viste hvordan miljøet kan være både et offer og en konfliktdriver i krig. Hun presiserte at miljø må få et bedre vern i folkeretten. Ingeborg  Breines (IKFF) viste at ett års militærbudsjett tilsvarer 615 regulære FN-budsjetter, som så mange klager på er «et pengesluk». 10 prosent av dette ville være nok til å realisere bærekraftmålene 2015-2030. Hun oppfordret til aktivt å bruke UNESCOs og FNs Handlingsplan for Fredskultur.

Haavard Gaute Fosse, major i Forsvaret og leder for miljøetaten hevdet på sin side at Forsvaret i betydelig grad tar miljøansvar for materiell, gjenbruk og forbruk. Forsvaret har kontroll ned til hver minste patron for eget forbruk og gjenbruk, sa han. Det er gjennomført store oppryddninger med opptak av forurenset masse ved blant annet Haakonsvern. Her nyttes det også landstrøm slik at forurensning fra båtene blir mye mindre når de ligger til kai.

– Major Fosses perspektiv og innfallsvinkel var naturligvis noe annerledes enn de andre foredragsholderne. Hans oppgave er å sørge for at det forsvaret vi velger å ha, opptrer mer miljøvennlig. Men vi satte stor pris på at han stilte opp og deltok, – alle må med i debatten, sier Trine Eklund. Birgitte Grimstad fra Besteforeldrenes klimaaksjon, også hun veteran i fredsbevegelsen, avsluttet kvelden med to nydelige sanger og et dikt i anledning valgåret: «Stem på havet» av Harald Sverdrup.

Foto: Linda Parr

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*