Engasjerte besteforeldre i Levanger

Ingrid og Hilde BKA
Bestemødre i Levanger klare for politisk innsats for barnebarna: Ingrid Hoøen ( til venstre) og Hilde Løvaas

Besteforeldreaksjonen har fått sitt tiende lokale lag, i Levanger i Nord-Trøndelag, med Hilde Løvås og Ingrid Hoøen som initiativtakere. Ingrid var nettopp blitt pensjonist, etter mange år som privatpraktiserende advokat, og ønsket å engasjere seg i noe hun ser som den viktigste saken i vår tid. Hilde er fremdeles yrkesaktiv som saksbehandler i NAV, men prioriterer likevel å bruke tid og krefter på klimasaken. – Framtida kan jo ikke vente, sier de. Og ungene som vokser opp har jo rett til å vente at vi eldre gjør en innsats for at de skal få det like trygt og bra i livet sitt som vi har hatt. Vi ser fram til å bli en aktiv del av Besteforeldreaksjonen!

God drahjelp fra Trondheim
De to bestemødrene begynte med å sende e-post til alle registrerte medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon i Levanger, og ba om tilbakemelding fra dem som kunne tenke seg å være med å organisere en lokal gruppe.

– Ni personer meldte seg, og vi hadde vårt første møte i februar. Der bestemte vi oss for å ta kontakt med lokallaget i Trondheim, for å få noen derfra til å komme til Levanger og dele erfaringer med å drive lokallag. Det førte til at Ola Dimmen og Elisabeth Finne ble med på møtet vårt i mars. Det var både hyggelig og svært nyttig. Ola spilte gitar, og vi sang kampsanger. Veldig bra! Nå føler vi at Levanger-gruppa er kommet skikkelig i gang!

– At vi har med oss Per Aunet, tidligere høgskolelektor her i Levanger og stortingsrepresentant for SV, er en styrke. Han har så mye erfaring og har vært aktiv i Besteforeldreaksjonen helt siden den første oppstarten for snart ti år siden, den gangen det var et løst nettverk tilknyttet Framtiden i våre hender. Vi vet at han var en sterk talsmann for at det skulle bli en selvstendig organisasjon slik det ble i 2012.

– På neste møte vil vi bestemme oss for konkrete aksjoner. Med det engasjementet som er i gruppa, er det forresten ikke noe problem med ideer til hva vi skal gjøre. Det er mer snakk om å prioritere mellom flere gode forslag.  Kanskje stiller noen fra gruppa opp i neste kommunestyremøte med spørsmål til representantene om hva som konkret er gjort med kommunens vedtatte miljøplan. Planen er fin den, men såvidt vites er fortsatt lite eller ingenting fulgt opp, til tross for at det var bråk om dette for et par år siden.

Per Aunet i Levanger-avisa 2013: Kartlegging tydet på at kommunen var en versting når det gjelder oppfølging av lokal klimaplan.

Per Aunet i Levanger-avisa 2013: En kartlegging tydet på at kommunen kom langt bak når det gjaldt å følge opp den lokale klimaplanen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*