Et skritt i riktig retning

«Denne avtalen vil ikke redde kloden fra klimakatastrofe. Men den kan ha reddet muligheten for å redde kloden – hvis vi setter alle kluter til i årene som kommer», sier Bill McKibben, Som leder av 350.org er han en mann mange setter sin lit til i den globale folkebevegelsen for klimarettferdighet. Avtaleteksten har mange positive elementer, mener han. En tilnærmet enighet om et 1,5 graders mål bringer verdenssamfunnet et stort steg framover i erkjennelse av klimaalvoret. Men fortsatt er avstanden stor mellom mål og midler. Utslippstrendene må snu bratt nedover hvis dette skal bli mer enn fagre ord.

Ikke tilstrekkelig, men …
«Avtalen representerer et viktig framskritt, men framskritt er ikke et mål i seg selv. Vårt mål er en rettferdig og bærekraftig verden», sier McKibbens nære medarbeider i 350.org, May Boeve.

Mange har merket seg og er skuffet over at den nye avtalen ikke inneholder klare formuleringer om utfasing av fossilt drivstoff. Dette har oljeproduserende land satt en stopper for. I stedet tales det i mer generelle ordelag om å oppnå balanse mellom utslipp fra menneskelige aktiviteter og karbonfangst. Det er dette den norske regjering mener med «netto null utslipp», et diffust begrep som åpner for fortsatt omfattende bruk av særlig olje og gass.

Et konkret felles mål for hvor mye klimagassutslippene skal reduseres finnes heller ikke. Det vi vet er at de nasjonale utslippsmålsetningene som er lovet av 185 land er utilstrekkelige. Det positive er at dette gapet også understrekes i avtaleteksten. For å løse problemet forplikter landene seg til å øke klimainnsatsen hvert femte år. I tillegg blir Norge og andre rike land oppfordret til å gjøre mer for å kutte utslipp frem til 2020.

«Skal vi nå klimamålene som er satt i denne avtalen betyr det slutten for oljeindustrien. Oppgaven som ligger foran oss er å skape et nytt Norge uten utslipp. Dette er et Norge hvor gatene fylles av folk og sykler i stedet for biler, hvor luften vi puster er frisk og hvor den fantastiske naturen vår bevares. En slik fremtid vil ikke komme dalende ned fra oven, men må skapes av oss alle hver eneste dag.» Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet.

«Avtalen gir oss en ypperlig mulighet til å styre unna en klimakrise som vil ramme de aller fattigste hardest. Nå blir det opp til Norge og alle verdens land å levere god klimapolitikk på hjemmebane.» Klimarådgiver Ingrid Næss-Holm, Kirkens Nødhjelp.

Avtaleteksten finner du her: Framework Convention of Climate Change

Følg også med på Knut Bryns blogg «Dagbok fra Paris»: http://knut68.blogspot.no/2015/12/teksten-ligger-pa-bordet.html

Vitsetegnerne er allerede ute med sine kommentarer.

Vitsetegnerne er allerede ute med sine kommentarer.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*