Propaganda og virkelighet i klimakampen

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    torsdag 1. okt 2015
  • AV:
    Redaksjonen

James HansenKlimaforsker James Hansen, professor ved Columbia University og en av de første som varslet om menneskeskapt global oppvarming, kommer til Oslo og Gimle kino 13. oktober kl 17.30. Han vil holde et foredrag med tittelen Climate Change: The Science and the Politics, Leading up to the Paris Negotiations. Han vil også snakke om hvorfor han vil stille som vitne i en mulig rettssak mot norske myndigheter for ikke å oppfylle Grunnlovens paragraf 112 som gir oss og våre etterkommere rett til et bærekraftig miljø. Etter foredraget vises filmen «Merchants of Doubt» om den amerikanske fakta- og klimafornekterindustrien.

Vitenskap og politikk 
Før toppmøtet i Paris og for alle som er opptatt av klima, er det en stor begivenhet at James Hansen besøker Norge. Som forsker og aktivist har han som ingen annen enkeltperson bidratt til å gi den folkelige klimabevegelsen retning og legitimitet. Han legger vekt på intergenerational justice – rettferdighet mellom generasjonene, og unnlater sjelden å trekke fram sine barnebarn som sin viktigste motiverende kraft.

For Besteforeldrenes klimaaksjon har Hansen vært en viktig støttespiller. Hans bok «Storms of my Grandchildren» kom ut i 2009. Året etter ble store deler av den oversatt til norsk av Sigbjørn Grønås, professor em. i meteorologi, og publisert på Besteforeldreaksjonens nettsider. «Folk som bryr seg trenger å bli nærmere kjent med vitenskapen, slik at de kan utøve sine demokratiske rettigheter og kontrollere politiske beslutninger. Hvis ikke er det fare for at kortsiktige interesser vil fortsette å dominere den politiske diskurs. Dermed vil tiden løpe ut for oss.» (fra forordet)

Norske besteforeldre og barnebarn møter Hansen i samband med tildeling av Sofieprisen 2010. Bilde: Dagsavisen

MØTE VED SINNATAGGEN: Norske besteforeldre og barnebarn møter Hansen i samband med tildeling av Sofieprisen 2010. Bilde: Dagsavisen

Skepsis-industriens strategi
Filmen Merchants of Doubt etterforsker de profesjonelle klimaskeptikerne som i mange år har hindret arbeidet med å skape politisk enighet om tiltak for å minske CO2-nivået. Hvem er de? Hvem betaler dem? Hva driver dem? Og hvordan jobber de? Denne filmen avdekker strategien bak en klimaskepsis-industri som bruker alle midler for å hindre klimatiltak.

merchants-of-doubt_2_227pxlMerchants of Doubt trekker linjene bakover i tid fra dagens klimaskeptikere til kvasiekspertene som forsvarte tobakksindustriens profitt i tiår ved å skape tvil om hvorvidt tobakk faktisk er skadelig og vanedannende. Den tar også opp hvordan de samme taktikkene er brukt av kjemisk industri for å beholde helseskadelige produkter.

Filmen viser at det ikke bare er oljeselskapene som ser klimakampen som en trussel, men også en bredere interessegruppe som ser klimaskepsis som en mulighet til å bekjempe all statlig regulering av big business. Vi får innsikt i hvorfor noen blir så sterkt følelsesmessig engasjert i å benekte eller ignorere bevis på klimaendringer. Det handler om en amerikansk virkelighet, men det er ikke vanskelig å se parallellene og forbindelsene til våre egne, norske klimafornektere.

Les mer om James Hansens foredrag og filmen på nettsida til Oslo Dokumentarkino:
http://dokumentarkino.no/2015/klimavitne/merchantsofdoubt_web.html

Dagen etter, 14. oktober, er James Hansen hovedattraksjon ved Aftenpostens klimakonferanse, se:
http://landingssider.kreateam.aftenposten.no/klodenvar/#.VfhP6IjImYA.facebook

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*