Klimatog til Paris – meld deg på nå!

aksjonshatt tog

Torsdag 3. desember går et eget klimatog fra Oslo S mot Paris, en unik anledning for alle, unge og gamle, som vil være med og demonstrere folkets krav om en effektiv og rettferdig klimaavtale for verden. Den klimavennlige reisen er generøst sponset av NSB. Den er organisert av Besteforeldrenes klimaaksjon og andre organisasjoner tilknyttet Klimavalgalliansen.

Ankomst Paris blir fredag kveld 4.desember. Coalition Climate er behjelpelig med overnatting i ulike prisklasser. Alle som vil sikre seg plass må melde fra innen 30. september. Du finner mer informasjon om reise og påmelding nedenfor.

action climateKlimatoppmøtet varer fra 30.11-11.12, og vil i enda større grad enn tidligere få merke trøkket fra en voksende global klimabevegelse. Det blir demonstrasjoner i Paris fra første til siste dag. Tidspunktet for den norske fellesreisen er planlagt i samarbeid med Coalition Climate. Se «Call to Action»: http://coalitionclimat21.org/en/

En gruppe på fire personer har forberedt den norske reisen: Kjell Erik Onsrud i For Jernbane, Anders Selstrøm Moe fra Norsk Klimanettverk og Linda Parr og Finn Bjørnar Lund fra Besteforeldrenes klimaaksjon. Klimavalgalliansen og Action 2015 er også involvert. NSB skal ha stor takk for å ha bidratt til at reisen er gjort mulig. NSB sponser også gratis tur til Gøteborg.

Hensikt med og opplegget for reisen
I tillegg til å legge til rette for en mest mulig klimavennlig reise til Paris for klimaaktivister som ønsker å være tilstede i byen under forhandlingene, har det vært viktig å legge til rette for markeringer og fellesskap underveis. Vi ønsker at reisen skal være en begivenhet i seg selv der klimaaktivister kan møte likesinnede, både under reisen og i Paris. Vi ønsker også å vise at togreise til Europa er et godt alternativ til flyreise.

Hvem kan bli med?
Reisen er primært lagt til rette for organisasjonene som initiativtakerne representerer, og for andre som er med i Klimavalgalliansen og Action 2015. Reisen er også åpen for alle klimaengasjerte, men i tilfelle overbooking vil medlemmer tilsluttet organisasjoner i Klimavalgalliansen prioriteres.

Reiserute
Det er felles avreise fra Oslo på formiddagen torsdag 3. desember med ankomst i Paris fredag kveld 4. desember.

  1. NSB setter opp et eget klimatog fra Oslo S 3.12, med avgang kl 11.28. Stopp i Halden 13.15 hvor deltakere langs Østfoldbanen får stige på. Ankomst Göteborg kl. 15.45. Det blir enkel servering underveis, kostnadsfritt for alle.
  2. Fra togstasjonen til Stena Line sin fergeavgang i Gøteborg vil det settes opp busser.
  3. Fra Gøteborg kl. 1845 med Stena Germanica ankomst til Kiel kl. 0915. Merk at denne svenske ferga er verdens første som går på metanol.
  4. Fra Kiel 4.12 med rutetog gjennom Tyskland fra Kiel kl. 11.11 med togbytte på reisen til Paris, og ankomst ca kl. 21.

Om returreise: Det er ikke lagt opp til en felles tilbakereise, fordi det er svært ulike ønsker om hvor lenge deltakerne ønsker å være i Paris. Retur kan bestilles individuelt i forbindelse med påmeldinger til Paris hos de samme selskapene. Dette må ordnes av den enkelte deltaker.

Priser og avtaler med selskapene

  1. Reisen med tog Oslo – Gøteborg og enkel servering er sponset av NSB. Pris altså kr. 0.- per person. Klimatoget har plass til 175 passasjerer etter prinsippet «først til mølla». Det blir program underveis. NSB vil også markere «overlevering» av de reisende til den klimavennlige fergen Stena Germanica.
  2. Stena Line: Vi har fått avtale om 15 % rabatt for våre klimareisende på reise og lugar. Det er mulig å dele lugar (2, 3 eller 4 personer i en lugar). Må bestilles samlet for de som skal dele. Det gir store prisutslag pr. person. Prisene går fram av hjemmesiden til Stena Line og er fra kr. 600.- til ca 1700.- inkl. 15% rabatt. Om du ønsker retur på en bestemt dag seinere, kan den bookes samtidig med samme rabatt fram til 10.desember.
  3. Deutsche Bahn (DB): Med DB får vi grupperabatt på 30 %. Prisen hos DB vil bli max. 150 Euro, Vi kommer tilbake til eksakt pris og betalingsfrist etter 10.9.

Bindende påmelding og frister
Påmeldingsfrist 30. september: For å reservere plass på NSB sitt tog fra Oslo til Gøteborg, sender du en epost til klimatog@gmail.com

Skriv «Påmelding Oslo-Gøteborg» i emnefeltet. Legg inn i eposten: Navn, adresse, om du er i følge med flere og eventuelt hvilken organisasjon du tilhører.

Betalingsfrist 22. september: Det vil bli direkte booking til Stena Line via kodeord som gjelder akkurat denne reisen. Hver reisende må da betale direkte til selskapet med kredittkort eller på annen måte, og det er bindende på samme måte som normal reisebestilling. Hvis du har en ok reiseforsikring, så vil den dekke eventuelle avlysninger av turen i forbindelse med sykdom. Beskrivelse av hvordan du booker på Stena Line kommer 10.9.

Merk: Reservering og betaling av billetter til toget gjennom Tyskland og Frankrike gjøres etter 10. september med betalingsfrist 22.9.

Oppdatert informasjon om dette kommer på www.besteforeldreaksjonen.no  og på www.norskklimanettverk.no  og til alle som har meldt seg på innen 10.9. Ved fullbooking tidligere enn 22. september vil prinsippet «først til mølla» gjelde etter registrering på gmail-kontoen.

Overnatting i Paris
CoalitionClimat21 organiserer innkvartering i Paris. Vi oppfordrer alle reisende som ønsker hjelp med å skaffe innkvartering om å ta direkte kontakt med dem. Coalition Climat legger opp til tre typer innkvartering:

1. Privat innkvartering: Et nettverk av idealistisk motiverte privatpersoner vil gi gratis husly for reisende. Et system er utviklet for å spleise vertskap og gjester etter felles preferanser. Det vil tilbys privat innkvartering opp til tre netter. CoalitionClimat21 trekker fram dette som det billigste og beste alternativet for de som vil bo bra. Tilbudet gjelder i bydelen Montreuil der mobiliseringen finner sted helgen 4. – 6. desember.

Pris per person vil bli omkring 40 euro. Prisen dekker administrasjon og er uavhengig av om oppholdet varer en, to eller tre netter.

2. Hotell og B&B: En liste over hoteller og B&B som kan tilby billig innkvartering til klimaaktivister tilbys reisende som vil ordne innkvartering på egenhånd

3. Innkvartering i klasserom og gymsaler: Dette blir det billige alternativet for de som ikke er så opptatt av komfort og privatliv. Tilbudet gjelder i bydelen Montreuil der mobiliseringen finner sted helgen 4. – 6. desember.

Prisen er ikke avgjort ennå men vil bli rimeligere enn privat innkvartering (alternativ 1).

CoalitionClimat21, som organiserer hoveddelen av mobiliseringen i Paris under toppmøtet har valgt å legge aktivitetene til bydelen Montreuil den helgen vi ankommer. Bydelen ligger en mil øst for sentrum og det kan være krevende å ta metro og forstedsbane ut. Vi anbefaler derfor at dere finner innkvartering i dette området dagene 4. – 6. desember.

For de som vil bli i Paris lenger anbefaler vi å flytte nærmere sentrum etter 6. desember. Hoveddelen av aktivitetene vil da finne sted på Centquatre-Paris (104), nær Gare du Nord og i det offentlig tilgjengelige området av Le Bourget, der forhandlingene foregår. Nær Gare du Nord kan blant annet PlaceToB nevnes et godt alternativ for innkvartering.

Det er en fordel å bestille overnattingssted så snart som mulig. Mer informasjon om innkvartering finnes her: http://coalitionclimat21.org/en/lodging

Programmet for reisen ned
Vi ønsker å legge til rette for markeringer og felleskap underveis. Et program for reisen er under utvikling, og vi ønsker at de reisende selv kan engasjere seg i å utvikle programmet. Mer informasjon gis etter hvert.

Programmet i Paris
CoalitionClimat21 organiserer mobilisering i Paris under klimatoppmøtet på vegne av en felles koalisjon av organisasjoner. Vi har funnet det naturlig å slutte opp om deres program. Mobiliseringen vil foregå over tre helger og fem ukedager der det er lagt opp til at internasjonale aktivister vil komme til Paris i perioden 4. – 12. desember.

Helgen 5. – 6. desember er mobiliseringen lagt til bydelen Montreuil, der det arrangeres et folkelig klimatoppmøte med fokus på alternative løsninger. Det er lagt opp til at deltagerne selv kan være med å utvikle programmet i Montreuil. Vi ønsker at vi som gruppe skal delta i dette. Mer informasjon gis etter hvert. Vi planlegger en felles markering i forbindelse med åpningen av festivalen lørdag 5. desember. Det er også lagt opp til en stor avsluttende markering lørdag 12.12.

Mer informasjon om programmet for mobilisering i Paris for hele perioden finnes her:
http://coalitionclimat21.org/en/mobilisations-decembre

Det offisielle forhandlingsmøtet finner sted på Le Bourget i perioden 30.11-11.12. Klima- og miljøministrene fra alle land er til stede fra 7.12. Mer om forhandlingene finner du her: http://www.cop21.gouv.fr/en

Øvrige spørsmål om reisen
Hvis det er informasjon du ikke finner i dette skrivet eller har spørsmål av annen art knyttet til reisen kan de sendes til kontaktpersonene under. Arrangørene av reisen er privatpersoner og gjør dette på fritiden. Vi ber dere derfor å lese nøye igjennom dette skrivet innen dere henvender dere til arrangørkomiteen. Spørsmål til e-post klimatog@gmail.com vil bli besvart samlet ca. en gang i uken.

ARRANGØRKOMITEEN er:
Anders Selstrøm Moe for Norsk klimanettverk
Linda Rundquist Parr for Besteforeldreaksjonen
Finn Bjørnar Lund for Besteforeldreaksjonen
Kjell Eirik Onsrud i For Jernbane
Audun Randen Johnson for Naturvernforbundet

 

Spre klimavett,
del denne saken!