Synes ikke NRK gjør jobben sin

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  søndag 26. jul 2015
 • AV:
  Redaksjonen

finn bjørnar bildeHva tenker NRK om sitt ansvar for å formidle kunnskap om klima og klimapolitikk? Finn Bjørnar Lund reiser spørsmålet i et debattinnlegg i Dagsavisen 24. juli. Som aktiv i Besteforeldreaksjonen og Klimavalgalliansen m.m. har han sett seg grundig lei på prioriteringene. – Verken NRK eller TV2 har egne kvalifiserte medarbeidere på klimasaken. Jeg synes det grenser til det skandaløse. Men det er kanskje viktigere å ha to faste utenrikskorrespondenter i USA som daglig kan fortelle oss om sytten republikanske kandidater som kjemper om velgernes tvilsomme gunst, enn å jobbe med spørsmål som angår vår felles klode og framtid?

debatt nrk klimaTilfeldighetene rår grunnen
Det er snart kommunevalg. Hadde mediene kjent sitt ansvar, kunne klima fått sin rettmessige plass i denne sammenhengen, mener Finn Bjørnar Lund. For ikke å snakke om klimatoppmøtet i Paris i desember, der flosklene og tomme løfter vil stå i kø, i en situasjon som skriker etter kritisk undersøkende journalistikk.

Når det gjelder NRK, så har de utmerkede utenriksreportere, spesielle kriminal-, sports- og kulturmedarbeidere, osv. Men det som av mange betegnes som vår tids største utfordring, er av uforståelige grunner ikke prioritert på samme måte. Programmet Ekko i P2 skal rett nok ha ros for at de fra tid til annen tar opp temaet. Men regelen er at de ulike spørsmålene som dreier seg om global oppvarming, hva som kan og bør gjøres, hvordan det arbeides med klimapolitikk i ulike land, osv. er dårlig og veldig tilfeldig dekket.

Trenger bedre kunnskapsformidling
Forskningsaktiviteten på klimafeltet er enorm. Norges forskningsinnsats er også betydelig. Våre nasjonale medier har en sjelden god anledning til å spille en rolle for å løfte Norge inn i framtidssamfunnet ved å ta tak i den store kunnskapsmengden som angår alle, og i neste omgang de yngste og etterslekten spesielt. Til dette kreves kompetanse og mediemessig profesjonalitet, kjennskap til hva som skjer internasjonalt og særlig rundt FNs klimapanel, innsikt i fagterminologi som karbonbudsjett, klimamodeller og alternative utviklingsløp. En slik medieformidling vil være avgjørende for at vårt demokrati skal kunne forholde seg til de langsiktige og faglig krevende spørsmålene klimasaken reiser.

Lei av de misvisende debattene
Finn Bjørnar Lund irriterer seg også over at når NRK og en del andre medier en sjelden gang lager noe om klima, så skal de på død og liv trekke inn representanter for de såkalte skeptikerne. Dermed bidrar til en forestilling om at forskerne er delt i synet på saken. I virkeligheten er det bare 2-3 prosent av de tusener av klimaforskere verden over som stiller seg spørrende til om det fins menneskeskapte klimaendringer. Det er om lag like mange  som trekker i tvil røyking som årsak til kreft.

For meg er dette bare enda et eksempel på at store deler av media ikkje er på høyde med situasjonen – fordi de ikke har dedikerte medarbeidere som er så godt orientert som de burde være.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Brit Steinsvik | 26.07.2015

  Ja, dette var et flott innlegg i debatten om NRK, TV2 og medias mangel på journalister som dekker klima. De utfordringer vi står overfor i omlegging av norsk energipolitikk krever våkne pressefolk. I flere år har klimaaktivister prøvd å heve stemmene og sagt at ojlepolitikken vi har i Norge bærer galt avsted. Satsing på fornybar energi burde vært i gang forlenge sida, hadde pressen tatt denne viten alvorlig. I norsk politikk har vi et ledersikt som heller ikke gjør jobben. De fleste land i Europa har tatt dette på alvor. Våre politikere drømmer fortsatt om oljeutvinning i arktisk, mens flere tusen nå mister jobbene sine i oljeindustrien. Fagfolk med stor ekspertise og kunnskaper, som kunne vært aktive deltagere i å skape en ny satsing og energiutvikling, går nå arbeidsledige. Med en finansminister som kaller seg medlem av et Fremskrittsparti virker dette helt fjernt. Er det noen som henger etter i forståelsen av fremtida så er de nettopp FRP. En hårreisende gambling med norske arbeidstakere tar ingen ende dersom ikke presse og media virkelig røsker tak i dette. Det er på tide at media og pressen skaffer seg eksperter på feltet og stiller seg på klimaets side. Det er liten vits å bruke tida i stortingskoridorene for å lete etter svar på vår tids største utfordringer.

 2. Finn Bjørnar Lund | 26.07.2015

  Takk Brit!
  Den kommentaren likte jeg godt! Og poenget ditt med det politiske partiet som har tatt i bruk ordet fremskritt i navnet er heller tilbakeskuende når de trur på at vi fortsatt kan bli enda rikere på jakt etter olje! Tilbakeskrittspartiet!

 3. Ola Dimmen | 27.07.2015

  Flott innlegg, heilt samd i dette! NRK sviktar også når dei ikkje konfronterer norske politikarar med det vanvittige sjansespelet som togradersmålet inneber. Stig den globale gjennomsnittstemperaturen med to grader, er det 50% risiko for svært skadelege og usnuelege klimaendringar. Hadde politikarar akseptert 50 % risiko for alvorlege ulykker andre stader, luftfart, arbeidsmiljø, helse osv, hadde NRK og andre sjølvsagt reagert, men i klimaspørsmålet sviktar den kritiske journalistikken.

 4. Gustav Paulsen | 09.08.2015

  Flott innlegg.
  Vi bør kanskje også ta i betraktning at kravet om klimainformasjon ligger i §112 andre del:
  «Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.»
  Er det ikke da naturlig at NRK, og aviser som mottar pressestøtte, blir pålagt å ivareta dette?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*