Lite nytt å høre fra Gahr Støre

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  onsdag 17. sep 2014
 • AV:
  Redaksjonen

støreUniversitetet i Oslo hadde 15. sept. invitert Jonas Gahr Støre til å holde et foredrag om «Fremtidens energiløsninger». Der var også Finn Bjørnar Lund fra styret i Besteforeldereaksjonen, som syntes det var en gedigen skuffelse. Støre har sagt at klima skal ramme inn all politikk. Men i foredraget fikk vi snarere inntrykk av at det er olje- og gassproduksjonen som er rammen, sier Lund. Professor i miljøkjemi Hans Martin Seip er enig. – Den som hadde ventet noe nytt og banebrytende ble utvilsomt skuffet. Det vi fikk høre var et godt fremført forsvar for å fortsette dagens politikk med mindre justeringer. Verdivalg ble så godt som ikke berørt.

finn bjornarUttalelser Støre har kommet med, og formuleringer i den nylig utkomne boka «I bevegelse» har skapt forventninger om en ny type toppolitiker. Men på Blindern var det ikke mye av dette igjen. Derimot var det mye gammel Arbeiderparti-politikk som ble solgt inn etter beste evne, sier Lund.

– Støre er selvfølgelig klar over at hvis vi fortsetter med CO2-utslipp på dagens nivå, vil begeret være fullt om 30 år, og vi kan regne med en katastrofal 4 graders temperaturøkning allerede i dette århundret. Han påpekte også at 2/3 av verdens fossile energiressurser må bli liggende under bakken. Men dette skal ikke ha noen konsekvenser for norsk olje- og gassproduksjon, må vite! Gassen vår skal erstatte kull, og er en del av løsningen. Norge er dessuten så god på karbonprising at andre land bare bør følge etter.

– Det er rart å høre slikt fra en som ønsker å framstå med en ny klimaprofil, og at han så kritikkløst bruker Det internasjonale energibyrået (IEA) og selskaper som Statoil og Shell som sannhetsvitner. Han nevnte ikke at IEA  har vist seg å være helt bakpå om utvikling av alternative energiformer. Det var også en skuffelse at han ikke problematiserte de langsiktige investeringene Norge nå gjør i oljesektoren, og som vil binde oss i 50 år framover til en virksomhet som bare vil bli mer og mer tvilsom, og kanskje ulønnsom.

– Det hele blir for ullent og unnvikende etter min oppfatning. Det kan virke som om Støre raskt er blitt satt på plass av oljelobbyen, etter sine første lovende utspill.

Hans-MartinProfessor Seip bekrefter at Støre nok har satt seg godt inn i hva FNs klimapanel og andre eksperter sier om klimaproblemet. Når det kommer til stykket er det likevel vanskelig å se hva som skiller ham fra andre norske politikere. Han forsvarer den politikken som har vært ført, og oppfatter den åpenbart som ambisiøs. At de norske utslippsreduksjonene de seinere år er helt marginale ble forbigått i stillhet.

– Selvsagt ble betydningen av satsing på fornybar energi, karbonlagring og energieffektivisering behørig nevnt. Likevel var inntrykket at hovedsatsingen de nærmeste årene bør være på arbeid for overgang fra kull til gass og til en viss grad også olje. Skifergass ble fremhevet som en del av løsningen, uten at Støre så ut til å ha fått med seg den store usikkerheten knyttet til metanutslipp fra virksomheten. Eller at de mengder skifergass som kan produseres uten betydelige teknologiske nyvinninger, alene vil kunne gi CO2-utslipp som overskrider togradersmålet.

– Det virket også som om Støre var positiv til produksjon av olje fra tjæresand, som har store konsekvenser lokalt i tillegg til klimavirkningene. Han kom riktignok inn på at gass og olje fra ukonvensjonelle kilder i USA hadde ført til at kull kunne eksporteres og gi økt kullforbruk. Men han mente det var er midlertidig problem, og nevnte ikke at det kan virke hemmende på innsats for fornybar energi. Ellers la jeg merke til at skrytet av Norges innsats for å begrense ødeleggelsen av regnskog ble gjentatt, om enn kanskje noe dempet i forhold til hva vi er vant til å høre fra Stoltenberg. Det er selvsagt  utmerkete tiltak i og for seg, men klimagevinsten er usikker og sannsynligvis beskjeden.

Lydopptak av Støres foredrag er tilgjengelig på denne sida.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Christian F. Holst | 17.09.2014

  Enig i at dette var skuffende, men ikke overraskende fra Støre. Så lenge LO sentralt nøler med å kreve stor satsing på fornybar energi og store reduksjoner i CO2-utslippene i Norge, så er AP bundet. Igjen ser vi hvor sterk oljelobbyen er. LO er kortsiktig og redde for arbeidsplasser. De glemmer at det er i fornybarindustrien at vi må satse. Se til bl.a. Tyskland. De har bevist satset på bl.annet vindkraft. Om Norge nå venter med omstillingen, vil vi med stor sansynlighet bli akterutseilt og miste det teknoligiske momentum som en bevisst satsing på grønne arbeidsplasser vil utgjøre. Vi må ta i bruk den samme satsingen fra staten som vi brukte da vi sto på tersklen til oljealderen på 1970-tallet. Den satsingen bidro til at vi fikk bygget opp en høyteknologisk industri for leveranser til oljeutvinningen. Det er langt fra nok å innføre avgifter på forurensning. Det MÅ positive tiltak til slik at det blir stor lønnsomhet i satsingen på alternative løsninger raskt.

 2. Ola Dimmen | 18.09.2014

  Nidvise om Jonas Gahr Støre
  Melodi: ” Har du bæsja har du prompa, har du danglebær i rompa.» (A dur)

  Jonas Støre ser du gørre,
  ser du oljesøl og gasser?
  Ser du havet når det stiger
  Snart går alle rundt og vasser.
  Jonas Støre, ut å kjøre,
  har du oljesand på tanken?
  Vi orker ikke stanken
  har du vennene i banken?

  Jonas Støre at du tør det,
  du har skapt ei voldsom røre.
  Nå vet alle hva du mener
  og du får det du fortjener.
  Jonas Kjappen, snur på kappen,
  for oljen den kan smøre!
  Kan du ikke høre,
  har du oljesøl i øret?

  Sjå evt. «Raske menn» sin versjon.
  http://www.youtube.com/watch?v=r03Z3rx7ISM

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*