Grunnlovens § 112 krever handling, ikke ord

Beate SjMens dagens store Folkets Klimamarsj går i New York, kan vi stille spørsmålet: Hva gir Grunnloven oss rett til å kreve av vår egen regjering? Tidligere i år ble § 112 innskjerpet, med en formulering om at staten «skal iverksette tiltak» for å sikre vår og våre etterkommeres rett til et levelig miljø. Dette må få politiske konsekvenser, skriver jussprofessor Beate Sjåfjell i en artikkel som offentliggjøres i dag. Hun er styreleder i Concerned Scientists Norway, og har engasjert seg for en mer «aktivistisk» bruk av Grunnlovens bestemmelser. «I ytterste konsekvens har staten valget mellom å oppfylle sine plikter eller bli saksøkt for grunnlovsbrudd.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*