Vil ha boikott av fossilindustrien

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 13. apr 2014
  • AV:
    Redaksjonen
Desmond-Tutu
«Vi har tillatt kapitalinteressene å overtrumfe interessene til vanlige mennesker på Jorda.» Bilde fra Wikipedia Commons

Nobelprisvinner Desmond Tutu oppfordrer organisasjoner og institusjoner om å bryte alle bånd til fossilindustrien, og investorer om å kvitte seg med aksjer i selskaper som driver fram den globale oppvarming. De må møtes med non-cooperation og de samme boikottiltak som gjorde ende på det umoralske apartheid-regimet, skriver han i en artikkel i den engelske storavisen The Guardian.

«Vi lever i en verden styrt av grådighet. Vi har tillatt kapitalinteressene å overtrumfe interessene til vanlige folk på Jorda. Det er opplagt at olje- og kullindustrien ikke kommer til å gi seg frivillig, alt for store penger står på spill for dem.»

Tutu var en av de mest kjente og respekterte forgrunnsfigurene i den langvarige kampen mot det sørafrikanske apartheid-regimet, og har i mange år vært engasjert i klimakampen. «Det er på tide at mennesker lytter til sin samvittighet og bryter alle forbindelser med selskaper som finansier den urettferdige globale oppvarmingen. Man kan for eksempel boikotte tilstelninger og arrangementer, sportsbegivenheter og mediabegivenheter som er sponset av fossilindustrien.» 

De som eier aksjer i olje og kull må selge seg ut. «Det gir ingen mening i å investere i selskaper som undergraver vår felles framtid. Forvalteransvaret og respekten for skaperverket må ikke bli en tom frase. Det krever at vi handler, med forståelse for at det haster.» Den gode nyheten, sier Tutu, er at en internasjonal bevegelse mot skitne oljepenger er under utvikling. «Allerede ser vi at universiteter, pensjonsfond og andre følge denne linja, og flytter pengene over til investeringer som arbeider i pakt med det de tror på.»

“Hvem kan stoppe global oppvarming? Vi kan – du og jeg. Og ikke bare kan vi klare det, vi har plikt til å gjøre det. Dert er en plikt som begynner med Guds påbud til de første mennesker i Edens have om å ‘dyrke og ta vare på den’. Ta vare på, ikke misbruke, ikke ødelegge.»

Les Desmond Tutus artikkel i The Guardian.


København 13. des. 2009: Desmond Tutu taler til flere hundre norske aktivister fra «klimaseilasen» til klimatoppmøtet COP15.

Spre klimavett,
del denne saken!