Klimavalg 2013 fortsetter – ny klimaallianse underveis

klimavalgallianselogoPå et fellesmøte for deltakerorganisasjonene 13. november ble Klimavalg 2013 formelt avsluttet. Samtidig ble første skritt tatt mot det som kan bli en ny og mer varig allianse, slik mange av medlemsorganisasjonene har ytret ønske om. De fremmøtte var godt fornøyd med det kampanjen hadde oppnådd, og især med den store bredden et hundretalls organisasjoner representerer i norsk samfunnsliv. Et nytt arbeidsutvalg ble oppnevnt og får i oppgave å utrede hvordan en klimaallianse kan organiseres og arbeide for å tydeliggjøre de mange «klimavalg» som må tas – og de krevende prioriteringer som må gjøres, i åra som kommer.

Hvorfor videreføring

«Å påvirke Stortingsvalget i 2013 var viktig. Å påvirke politikken etter valget er enda viktigere.» Svein Tveitdal, leder av Klimavalg 2013

«Å påvirke Stortingsvalget i 2013 var viktig. Å påvirke politikken etter valget er enda viktigere.» Svein Tveitdal, leder av Klimavalg 2013

I et lengre notat fra Svein Tveitdal, om erfaringene med gjennomføring av Klimavalg 2013, viser han til den nye rapporten fra FNs klimapanel, som fastslår at tidsklemma og handlingsrommet for å forhindre katastrofale klimaendringer stadig blir mer utfordrende. For første gang bekrefter klimapanelet at vi har et begrenset karbonbudsjett å bruke, og at mesteparten av kull, olje og gass må forbli i bakken. Dette er særlig krevende for oljeland som Norge.

Tveitdal viser til at ledere som har vært intervjuet på kampanjens hjemmeside, har vært positive til en videreføring av kampanjen. Han siterer også fra en e-post på valgdagen, fra tidligere stortingsrepresentant Per Aunet: «TING TAR TID! Nå er grunnlaget lagt for arbeid som vil gi resultater så det svir i 2017, om ikke norske politikere i alle partier tar klimautfordringene på en langt, langt, langt mer alvorlig måte. Men selv om ting tar tid, så haster det så mye at vi ikke har tid til å slappe av lengre enn til i morgen. Hvilken viktigere beskjeftigelse kan vi besteforeldre bruke tid på enn å redde vår klode for fremtidens generasjoner?»

Bredt sammensatt arbeidsutvalg

På fellesmøtet 13. desember ble følgende Arbeidsutvalg valgt:

Gunnar Lingjerde, Parat
Kjersti Barsok, LO i Oslo
Anton Hauan, Natur og Ungdom
Hans Jürgen Schorre, Kirkerådet
Andreas Ytterstad, Concerned Scientists
Finn Bjørnar Lund, Besteforeldreaksjonen
Thomas Cottis,
Tonje Elisabeth Kristiansen, FIVH

AU konstituerer seg selv og har som mål å ha stiftelsesmøte for den nye alliansen i mars 2014.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!