Forandring nedenfra er mulig

H WiikDa Besteforeldreaksjonen tok initiativ til Klimavalg 2013, var målet å få en bredde av ulike organisasjoner med, og gjerne slike som ellers ikke har markert seg med et tydelig klimaengasjement. – Miljøorganisasjonene gjør et viktig arbeid, men det må større tyngde og bredde til for å skape bevegelse og flytte steiner i det politiske landskapet, sier styreleder Halfdan Wiik. At det til slutt skulle bli mer enn hundre tilsluttede organisasjoner og foreninger var over all forventning. Men det viser hvor mye god fornuft og vilje til endring som finnes rundt om i OrganisasjonsNorge. Vi er i ferd med å skape en sterk forandringskraft nedenfra, tror jeg.

Besteforeldre mot global oppvarming 

Halfdan Wiik var den som i sin tid tok initiativ til Besteforeldreaksjonen.  En egen forening for klimaengasjerte besteforeldre – hva skal vi med den? spør noen. Det er jo så mange andre miljøorganisasjoner.

– Jeg skjønner jo spørsmålet. Men det gir høve til å poengtere at Besteforeldreaksjonen slett ikke er en miljøorganisasjon. Vi er opptatt av rettferdighet først og fremst.  Selv har vi nytt godt av en enestående vekst og velstand. Problemet er: Det har en regning, i form av alvorlige forurensinger. Den kan vi ikke stikke av og overlate til barnebarna våre. Vi er da skikkelige folk!

Tok initiativ til valgkampanje

Hvordan kom dere på ideen om kampanjen Klimavalg 2013?

– Den kom ikke rekande på ei fjøl. Vi så at det trengtes et initiativ for en bredere koalisjon. Miljøargumentene alene når ikke fram. Det gjelder å vise at det er et folkekrav at vi får en mer ambisiøs og ansvarlig klimapolitikk. Se på kirka og kristelige organisasjoner – det har jo vært rene klimavekkelsen der!

Men noe egentlig klimavalg ble det vel ikke, denne gangen heller?

 – Vi greide i hvert fall å gjøre klima til et sentralt tema i valgkampen. Hva det betyr for velgeradferd og folks partivalg er uklart. Men vi ser nå at Venstre og KrF står på krava i regjeringsforhandlingene med Høyre. Det kan de gjøre fordi de vet at det finnes en mer aktiv klimaopinion. Før eller siden må også de store partiene begynne å konkurrere om miljøstemmene.

En mer varig allianse?

Hva tenker du om framtida, og en mulig videreføring av samarbeidet?

– Jeg er optimist og tror det er i ferd med å skje forskyvninger i opinionen. Flere mennesker blir mobilisert, i flere ulike miljøer. Det er mulig å skape en mer varig klimaallianse, som kan bli mye større og omfattende enn Klimavalg 2013. Folkelige bevegelser har endra det politiske landskapet tidligere. Tenk på lekmannsbevegelsen, avholdsrørsla, arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen. Og husk: Vi er ikke alene! Dette skjer nå verden over, kravet om klimarettferdighet er universelt. 

 

Spre klimavett,
del denne saken!