Norsk olje og gass – en del av løsningen?

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    lørdag 25. mai 2013
  • AV:
    Redaksjonen
Jens med leke
Pass på! Farlige leker må behandles med forsiktighet. Men Jens Stoltenbergs kongstanke for en rettferdig fordeling av utslipp, fungerer ikke etter hensikten. Her fra 1996, med en modell av en oljeplattform. Foto: Knut Falch / NTB Scanpix

For å forsvare norsk olje- og gassutvinning konstruerer regjeringen etiske dilemmaer som ikke fins, skriver Kåre Eriksen i en kronikk i Morgenbladet. Han er kommunikasjonsrådgiver i Digni (tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd) – en av de nær 70 organisasjonene som er tilknyttet Klimavalg 2013. Å forene en fornuftig klimapolitikk med forsvar for norsk oljepolitikk er åpenbart ikke en oppgave som innbyr til logisk argumentasjon. I stedet har regjeringen lagt en retorisk strategi som er urovekkende samstemt med oljenæringen. Tilgang på energi er nøkkelen til «å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom», hevdes det.

 

Spre klimavett,
del denne saken!