Ønsker omlegging av klima- og oljepolitikken

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 10. mar 2013
  • AV:
    Redaksjonen

“Det kan være for sent å bremse utslippene når man ser skadevirkningene tydelig”, sier tidl statsminister Kåre Willoch, i et intervju med Teknisk Ukeblad. “Da kan man ha kommet over i en fase der klimaforandringene vil fortsette i høyt tempo selv om alle menneskeskapte utslipp blir avskaffet.” Han tar til orde for en lavere utvinningstakt på norsk sokkel. “Jeg tror vi lettere kan bygge et samfunn med høy livskvalitet og mindre sosiale forskjeller hvis vi blir flinkere til å begrense strømmen av penger fra oljeindustrien og staten ut i samfunnet.” For Lofoten ønsker han seg en grundigere belysning av alle konsekvenser.

Spre klimavett,
del denne saken!