Norge vil ikke betale for å la olje ligge

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 18. mar 2013
  • AV:
    Redaksjonen
regnskog
Fra A-magasinets Yasuni-reportasje. Foto Ole Mathismoen

Verden leter etter metoder for å kutte utslipp av klimagasser. I siste utgave av A-magasinet presenteres regnskogen Yasuni i Ecuador, og landets forslag om å få betalt av verdenssamfunnet for ikke å utvinne oljen som ligger under jungelen. 80 prosent av befolkningen støtter forslaget. Tanken er å kombinere naturvern, klima og utvikling – litt etter samme tenkning som at Norges regnskogmilliarder gis til tropiske land for at de skal la være å hugge ned regnskogene sine. En effektiv og framtidsrettet måte for rike land å få ned globale CO2-utslipp på, skulle man kanskje tro? Men tanken blir avvist av norske politikere.

Nei fra Norge

Foreløpig har Yasuni-initiativet fått løfter om nærmere 300 millioner dollar, som er altfor lite. 19 land og noen titalls bedrifter og enkeltpersoner har meldt seg. Prosjektet har lenge vært offentlig debattert i bl.a. USA, Storbritannia og Tyskland. Store reportasjer i bl.a. National Geographic har skapt diskusjon og politisk engasjement. Men ikke i Norge.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vil ikke la seg intervjue om saken i A-magasinet. Hans politiske rådgiver Audun Garberg har i stedet sendt en e-post der han forklarer at Norge gjennom FN allerede bidrar til redusert avskoging i Ecuador, og gjerne vil bidra med ytterligere penger til dette. 

– Men, skriver Garberg, – Yasuni-fondet får betaling fra unngåtte utslipp fra oljen i bakken under trærne. Et fond som får betaling for reduserte nasjonale utslipp fra skog, vil være mye mer interessant for Norge (…) Hvis alle land skulle kreve betaling for å la petroleumsreserver ligge i bakken, ville de globale klimabudsjettene måtte mangedobles. Dette er ikke en tilnærming vi ønsker å skape presedens for.

Høyre og SV enige

Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup er enig med Regjeringen og miljøvernministeren:  – Det er ingen tvil om at denne saken representerer et dilemma for Norge. Vi er sterke forkjempere for biologisk mangfold, klimatiltak og urbefolkningens rettigheter. Dette var årsaken til at Høyre foreslo og fikk gjennomslag for det internasjonale skoginitiativet i klimaforliket i 2007. Samtidig utvinner Norge selv våre petroleumsressurser, og akter å fortsette å gjøre det. Jeg er enig med Regjeringen i at det å betale u-land for å la være å utvinne deres naturressurser kan øke regningen for klimaarbeidet dramatisk, sier Astrup til A-magasinet.

Les hele reportasjen om Yasuni-initiavet

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*