Foran COP27 III

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 4. nov 2010
 • AV:
  Redaksjonen
COP27-Logo

I sin tredje og siste orientering i forkant av FNs klimatoppmøte som begynner i Egypt snart, er temaet for Andrew Kroglund, det vi vet kommer til å bli en hovedsak: gobal klimarettferdighet og klimafinansiering. – Det sier seg selv når møtet finner sted på et kontinent som ligger lavt i utslipp, men som må ta mye av de alvorlige konsekvensene.

Finansieringsløsninger

Forrige klimatoppmøte førte til etableringen av det som kalles Glasgow-dialogen, som skulle ta for seg finansiering av tap og skade fattige land lider under, på grunn av historiske utslipp fra rike land. Under Glasgow-dialogen kom det tydelig frem fra utsatte land at dagens finansieringsmekanismer er utilstrekkelige for å imøtekomme utfordringene skissert i IPCCs sjette delrapport.

Flere utviklingsland ønsker en ny finansieringsmekanisme under klimakonvensjonen som sikrer tilgjengelig og tilstrekkelig finansiering til tap og skade.

Med dagens finansieringsordninger risikerer vi at land som allerede er i sårbare situasjoner, kan ende opp med stor gjeld for å kunne betale for tap og skade. Vi må finne løsninger som fungerer og er tilgjengelige for landene som allerede erfarer tap og skade og har mest kunnskap om egne behov.

Rike industriland må ta sitt historiske og økonomiske ansvar, for å sikre fremgang på andre tema som må til for å nå målene i Parisavtalen, som utslippsreduksjoner og tilpasning. Sånn det er i dag, står framgang på de ulike feltene i veien for hverandre, og ofte er finansiering nøkkelen. Det er viktig at Norge er mer proaktive enn tidligere, og bidrar til konstruktive løsninger.

ForUM og BKA mener at:
 • Norge har et historisk ansvar for tap og skade forårsaket av klimaendringene og må bidra til etableringen av rettferdige finansieringsordninger.
 • Finansieringsordningene må være tilgjengelige og tilpasset behovene som blir skissert fra landene som erfarer og kommer til å erfare tap og skade forårsaket av klimaendringene. Finansieringsordningene kan ikke basere seg på lån som fører til ytterligere gjeldsproblemer, og støtten kan ikke omdirigeres fra humanitær bistand.
 • Norge må bidra med finansiering til tap og skade. Finansieringen må være ny og addisjonell, og ikke trekkes fra bistandsbudsjettet eller annen klimatilpasning.
 • Norge må arbeide for at agendapunktet «matters relating to funding arrangements for addressing loss and damage» forblir på COP-agendaen, og sikre framgang i forhandlingene som diskuterer finansieringsløsninger basert på utviklingslandenes ønsker og behov.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*