Kunst i klimakampen

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    lørdag 15. mai 2010
  • AV:
    Redaksjonen
paragriffen og e medbøe
Tekstilkunstner Elisbeth Medbøe er en av initiativtakerne til oppropet. Her med sitt geriljastrikkeprosjekt Paragriffen.

Arbeidsgruppen for kunst i Koalisjon for Klimasøksmål Arktis har sendt ut en «Open Call til kunstnere» med oppfordring om å bidra til positiv oppmerksomhet i anledning ankesaken som kommer opp for lagmannsretten i november. De oppfordrer også Besteforeldrenes klimaaksjon og de andre organisasjonene bak søksmålet til å skape arenaer der kunst og kulturaktiviteter får en plass.

OPEN CALL
til kunstnere og artister i hele Norge

Ankesaken til Klimasøksmål Arktis kommer opp i lagmannsretten 5. november 2019.

Målet med søksmålet er for å få kjent 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Arktis som et brudd på Grunnloven § 112, der det heter at borgerne har rett til et «…miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares».

 

Tresnitt av Trine Lindheim. Donert til Klimasøksmålet.

Tingrettsdommen fra januar 2018 gir oss rett i vår tolkning av § 112, og dommen sier at 
«Retten har […] kommet til at § 112 er en rettighetsbestemmelse». Derimot var retten uenig i hvor bredt en skal kunne tolke Grunnloven. Retten la til grunn at klimaskader som følge av norsk olje og gass eksportert til utlandet ikke er relevante, og at det er kun utslipp i Norge som kan omfattes av § 112. Vi mener at retten la til grunn en for snever tolkning av hva statens tiltaksplikt i henhold til § 112 og forpliktelsene i Paris-avtalen innebærer. Greenpeace og Natur og Ungdom anket derfor dommen.

Vi vil med dette invitere kunstnere og artister til å bidra på sin måte med å skape et enda større engasjement rundt søksmålet!   

Greenpeace og Natur & Ungdom er saksøker, med Besteforeldrenes klimaaksjon som sakkyndig partshjelp. Vi er mange som er takknemlige for at de har tatt på seg denne viktige jobben. De gjør det på vegne av alle oss som mener at vi aktivt må gjøre noe for å bevare et levelig klima på denne kloden som er livsgrunnlaget for oss og alle andre arter. Derfor er dette virkelig folkets rettsak; vi prøver rettslig om våre politikere holder seg innen lovverket i henhold til det norske maktfordelingsprinsippet. § 112 har aldri tidligere vært prøvd rettslig, det er derfor en viktig mulighet til å få avklart hvordan denne paragrafen kan anvendes i andre saker som berører klima og miljø.

Et søksmål koster penger. Og vi – befolkningen – må dekke kostnadene til søksmålet. Det gjør vi ved kronerulling. Foreningen Grunnloven § 112 står for innsamlingen og disponering av pengene.

Hovedmålet er å formidle kunnskap, skape engasjement og informere om hvordan man kan bidra til kronerullingen. Dette angår oss alle. Ikke bare de som bor i Oslo hvor rettsaken finner sted og mye av oppmerksomheten er. Vi ønsker at hele landet skal få et større eierskap til saken ved at det skjer aktiviteter der de bor.

Vi ønsker å sette fokus på søksmålet fra starten av oktober og så lenge saken pågår i lagmannsretten.

I den forbindelse ønsker vi bidrag fra deg som kunstner/artist i form av stands av ulik karakter, stunts, performance-innslag, musikk, utstillinger, installasjoner og så videre i det offentlige rom. Det er bare å være kreativ og tilpasse lokale forutsetninger! 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*