Vi klimabrøler i Skien!

  • DATO: 
    04/09/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 14:00 til kl 14:45
  • STED: 
    Handelstorget, Skien

Besteforeldrenes klimaaksjon, Miljøagentene og Extinction Rebellion Telemark arrangerer KLIMABRØL!

Program:
14:00 – Musikk og appeller
14:20 – Hurtigtest av partiene
14:45 – Vi brøler!
15:00 – Filmvisning på biblioteket: «Enhver har rett til»

Vi inviterer representanter for stortingspartiene og ungdomspartiene å komme opp på scenen til en Hurtigtest: Hva sier partiprogrammene om våre klima-spørsmål?

ALLE inviteres til å være med Å BRØLE FOR KLIMA OG KLIMAHANDLING!
Dette filmes og sendes til KLIMABRØLET som har en kunstinstallasjon foran Stortinget. Klimabrølet er en frivillig, uavhengig organisasjon som mobiliserer i hele Norge.

Hvorfor Klimabrøl? FNs klimapanel slår fast at det må en langt større folkelig oppslutning til dersom politikere skal få mot og mandat til å gjennomføre de nødvendige endringene som må til for å begrense oppvarming til godt under to grader og sikre mer natur.
Klimabrølet ønsker å gjøre det enkelt og effektivt å uttrykke ønsket om en trygg og god framtid for barn og unge i dag, og kommende generasjoner. Vi trenger ikke alltid akademiske og tekniske spørsmål og svar når det er uro og bekymring vi vil uttrykke.
Klimabrølet skal være en partipolitisk uavhengig måte å si ifra at nå trenger vi klimaløsninger og politikere til å ta kloke, rettferdige og tøffe grep, til rett tid!

Miljøagenter og andre barn har ikke stemmerett i valget, men alle barn har rett til å si ifra. Derfor har Miljøagentene en valguke i uke 35, der de kan være med å fortelle voksne hva de ønsker at de skal huske på når de stemmer, og minne de voksne på at de også stemmer for barnas fremtid.

Filmvisning på biblioteket i Skien – Thomas Østbye: Enhver har rett til
Denne filmen gir et unikt innblikk i Norges første klimasøksmål, der Natur & Ungdom og Greenpeace saksøkte Den norske stat for tildeling av oljelisenser i Barentshavet.

 

Spre klimavett,
del denne saken!