Rendez-vous før Paris: Klimavorspiel med Bellona og CICERO

  • DATO: 
    14/10/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 16:00 til kl 17:30
  • STED: 
    Sentrum scene

rendesvous

«Paris! Paris!»

Politikere, næringsliv, forskere og organisasjonsliv over hele verden snakker nå om Paris. Det gjør de med god grunn.

Den 30.november starter FNs klimatoppmøte i Paris. Verdenssamfunnet skal i løpet av to intensive uker enes om en ny global klimaavtale.

Toppmøtet blir det viktigste klimamøtet på 2000-tallet.

Klimaforskningen taler sitt tydelige språk om behov for handling. Næringsliv og organisasjoner har utviklet løsninger som er klare til å tas i bruk. Nå er tiden kommet for å sette løsningene ut i livet.

Mange nordmenn fra offentlig og privat sektor planlegger i disse dager tur til Paris.

Miljøstiftelsen Bellona og CICERO senter for klimaforskning forbereder begge tung tilstedeværelse inne blant de akkrediterte delegatene på forhandlingssenteret i Paris.

Derfor går vi nå sammen om å arrangere Norges største uformelle klimavorspiel i forkant av det viktige Paris-toppmøtet.

Vi ønsker å invitere deg som skal til Paris, eller få anledning til å treffe deg som bare er interessert i at klimatoppmøtet skal bli en suksess.

Bellona-leder Frederic Hauge og CICERO-sjef Kristin Halvorsen vil være blant en liten gruppe spennende innledere.

Vi lover gode muligheter for å mingle og utveksle erfaringer knyttet til innspurten mot Paris.

Lett servering.

Kl 17:30 går vi bort til Folketeatret, der Aftenposten arrangerer sin klimakonferanse #klodenvår fra kl 18:00.

Velkommen! Meld deg på allerede nå: http://Klimavorspiel.speedsurvey.com

Spre klimavett,
del denne saken!