Grønn fremtid – familiearrangement Oslo

  • DATO: 
    18/10/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 14:00 til kl 16:00
  • STED: 
    Caféteateret

Grønn fremtid

Klimadebatten er ikke en debatt bare for eksperter. Det er dagens og morgendagens barn som skal vokse opp i det samfunnet som den voksne generasjonen skaper. Det er det viktig at vi snakker sammen om hvordan vi kan møte klimautfordringene.

PROGRAM
IDA SOFIE HOLMEN er et 18 år gammelt talent som produserer egen musikk. Hun har en særegen stemme, og har gått videre i UKM (Ung kultur møtes) hvert år hun har deltatt. I dag synger hun for oss.

MILJØAGENTENE, BARNAS MILJØVERNORGANISASJON, er på plass og informerer om miljø og klima. Alle barn kan prate med en miljøagent, og kan lære å lage sin egen “miljø-button”.

PÅ FILM MØTER VI BLEKKULF, som viser både barn og voksne hvordan de kan bli ekte miljøhelter. Blekkulfs aller beste triks er: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

GRATIS ADGANG

Spre klimavett,
del denne saken!