Oslo: Seminarkveld om fornybar energi

  • DATO: 
    27/01/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:30

Sted: Miljøhuset, Mariboes gate 8 (hos Norges Naturvernforbund)

HugoForedrag ved Hugo Parr, medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon og
dr. philos i fysikk

Foredraget vil ta for seg:
• Alle de ulike formene for kretsløpsenergi, med hovedvekt på de som har det største naturlige potensialet i Norge: direkte solenergi, vannkraft, vindkraft, bølgekraft og osmosekraft/saltkraft.
• Gjennomgang av grunnleggende fysiske prinsipper for hver energiform, hvilken teknologi som trengs, og de miljømessige og økonomiske mulighetene og utfordringene.
• Litt om kraftutveksling med Europa.
• Muligheter for norsk, grønt næringsliv i den store ”fornybar-svingen” som Europa er inne i.

Det blir anledning til spørsmål og debatt. Enkel servering med kaffe/te og noe attåt.

Arr: Besteforeldrenes klimaaksjon i Oslo og omegn

Alle interesserte er velkomne!

Spre klimavett,
del denne saken!