Medlemsmøte Trondheim. Kveldens tema er klimalov

  • DATO: 
    19/01/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00

HavikTrenger vi en klimalov i Norge?

Innledning ved Torgeir Havik. Han er med i utvalget som jobber med høringsuttalelse fra Besteforeldreaksjonen til regjeringens «invitasjon til synspunkter før det fattes beslutning om hvorvidt det skal settes i gang arbeid med et forslag om en egen klimalov». Høringsfrist er 30. januar.

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Hoering-klimalov/id2351282/?regj_oss=10

Se også: Norge bør få en egen klimalov

Møtet holdes i Batteriet, Schultz gt. 8.

Vi skal også behandle rapport om virksomheten i fjor, med regnskap. Videre foreligger et forslag til lokallagets vedtekter som skal behandles.

Vel møtt! Hilsen Elisabeth Finne, lokallagsleder

Spre klimavett,
del denne saken!