Oslo: 1.mai-toget med egen klimaseksjon

  • DATO: 
    01/05/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 11:15 til kl 13:30

solidaritet mellom generasjonene


Besteforeldrene i Oslo
og omegn stiller med eget banner. Ta med din røde aksjonslue og kom! Klimaseksjonen samles før avmarsj i bakken rett utenfor hovedinngangen til Folkets Hus. Toget går fra Youngstorget kl 12.45, men arrangementet begynner kl 11.15, med korpsmusikk og appeller.

100.000 klimajobber nå!
«Klimaforskere slår alarm om at den globale oppvarmingen vil gi katastrofale konsekvenser. En del av norsk olje og gass må bli liggende urørt, inkludert i Barentshavet. Det trengs en systematisk satsing på fornybar energi, en klimavennlig reindustrialisering og storsatsing på kollektivtrafikk. Det krever politisk styring som sikrer rettferdig fordeling. Markedet viser seg ute av stand til å finne løsningene. Alnabruterminalen og Oslo havn må videreutvikles for å gi mer gods fra vei til sjø og bane. En aktiv fagbevegelse er nødvendig. Organiserte fagarbeidere er gode oppfinnere som både må og kan bidra med klimaløsningene.Samarbeidet mellom fagbevegelsen og miljøbevegelse må styrkes og videreutvikles» Fra LO Oslo, politisk program for 1. mai 2015.

Spre klimavett,
del denne saken!