Klima og miljø – 1. mai i Bergen

  • DATO: 
    01/05/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 14:15 til kl 16:00

Bergen klima 1

Klimavalgalliansen Hordaland samler organisasjoner, grupper og enkeltpersoner innenfor miljøbevegelsen, og setter fokus på viktige klimasaker under årets 1. mai. Vi går i hoveddemonstrasjonstoget og stiller opp på Tårnplass klokken 14.15.

MERK: Vi deltar i den siste delen av toget, der organisasjoner kan fronte sine saker, såfremt disse ikke går i mot hovedbudskapet fra LO. Det er viktig for Klimavalgalliansen å være partipolitisk uavhenging, samtidig som man deltar på arenaer der man har mulighet for å tydeliggjøre krav fra miljøbevegelsen.

Gjennomføring:
Alle tilsluttede organisasjoner samles under Klimavalgalliansens banner. Hver organisasjon tar med sine egne bannere og effekter.

Hovedparoler:
1. 100 000 klimajobber nå!
2. Oljefondet ut av fossil energi
3. Klimarettferdighet: En klimaprosent i tillegg til bistanden!

Alle organisasjoner bes om å ta med plakater og lignende som omhandler disse temaene.
(Klimajobber, grønne arbeidsplasser, grønt skifte, fossillfritt, divestering, klimarettferdighet, klimasolidaritet)

Organisasjoner som deltar:
Framtiden i våre hender, Bergen
https://www.facebook.com/pages/Framti…

Natur og Ungdom Hordaland
https://www.facebook.com/HordalandNU?…

Besteforeldrenes klimaaksjon.
https://www.facebook.com/Besteforeldr…

Les mer om Klimavalgalliansen og våre krav: http://klimavalg2013.no/Klimavalgalli…
Vi skal fungere som et møtested og en samarbeidsplattform for organisasjoner og initiativer som vil arbeide for at Norge fører en ansvarlig klimapolitikk, slik FN anbefaler rike land å gjøre.

Det er nødvendig med en bred folkelig mobilisering i klimasaken, og på 1. mai ønsker vi å vise at vi er kampklare, og at vi er mange!

Dette også en invitasjon til ALLE enkeltmennesker og grupperinger som kjemper for samme saker, om å delta sammen med oss på 1. mai. LOs programside for 2015 finner du her: http://www.lo-bergen.no/filemanager/d…

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!