Broen til framtiden 2016

  • DATO: 
    19/02/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 09:00 til kl 15:00
  • STED: 
    Folkets Hus

Broen 2016

Broen til framtiden – alliansen mellom fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, kirker og trossamfunn, og andre engasjerte – arrangerer en ny konferanse på fredag 19. februar 2016 på Folkets Hus, Oslo. Vi vil ha en rettferdig, grønn omstilling som møter både klimakrisen og arbeidsledigheten i oljeindustrien med nye klimajobber, og grønne arbeidsplasser i alle sektorer og regioner.

Konferansen tar opp tråden etter Paris med fokus på hva folk kan gjøre i transport, energi, lokale samfunn, og jord- og skogbruk. De viktigste spørsmålene om omstillingen tas opp – fra klimaflyktninger til hvordan vi kan stoppe oljeutvinning i Arktis.

Dagen blir en idédugnad om en folkelig, rettferdig tilnærming til vår tids største utfordringer. Vi utfordrer også statsminister Erna Solberg, som deltar på konferansen. Andre deltagere inkluderer Jan Egeland, Connie Hedegaard (ekspertutvalg for «grønn konkurransekraft»), Hans Christian Gabrielsen (LO), Silje Lundberg (Naturvernforbundet), Beate Sjåfjell (jussprofessor), og representanter fra Islamsk råd og Kirken.

Påmeldingsskjemaet og programmet finner du på våre nettsider. Følg med for oppdateringer og viktig informasjon på Facebook.

Spre klimavett,
del denne saken!