Bodø: møte om plastforsøpling

  • DATO: 
    04/04/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 20:30
  • STED: 
    Kafé En Kopp

Kan vi klare oss uten plast?

Besteforeldrenes Klimaaksjon og Klimavalgalliansen i Bodø inviterer  til temakveld  rundt spørsmålet om plastforsøpling, reduksjon av plastproduksjon og plastforbruk. Møtet er tenkt  som en meningsutveksling rundt hvordan vi kan angripe saken fra ulike hold for å få bukt med plastsøpla.

Som innledning vil vi få en presentasjon fra IRIS SALTEN rundt situasjonen og utfordringene lokalt, videre vil vi få en representant fra en av dagligvarekjedene til å si litt om hvordan de tenker å møte utfordringene. Derfra utfordres  organisasjoner og politiske partier til å gi en kort presentasjon av hvilke løsninger de ser for seg. Vi i klimavalgalliansen foreslår at vi følger dette opp gjennom GRØNT FORUM, hvor vi jevnlig møtes og søker å løse utfordringer i  klima – og miljøspørsmål.

VELKOMMEN!

Spre klimavett,
del denne saken!