Vindkraft nei takk

windmill-62257_1280
Fra Pixabay

Det er ikke bare vest og nord i landet at vindkraftanlegg skaper konflikt. Også i Østfold er flere kommuner under press for å ofre verdifull natur for produksjon av fornybar kraft. Blant dem som reagerer er BKAs lokallag. I et avisinnlegg hevder de at mye kan gjøres for å sikre strømforsyningen uten å ødelegge mer av østfoldsnaturen.

Bakgrunn: Alle i miljøbevegelsen er enige om at det haster med omstilling til fossilfri energi. Men ikke alle er enige når det kommer til vindkraft, og Besteforeldrenes klimaaksjon har et årsmøtevedtak fra 2019 om å leve med ulike syn på saken. Dette blir nå utfordra av de tre Østfold-lagene. Bente Bakke, bosatt i Mysen og leder av BKA Indre Østfold, mener standpunktet bør revurderes. – De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om hvordan natur og klima henger sammen. Vi trenger mer natur, ikke mindre, skal vi få bukt med klimaendringene. Dessuten må vi se hvor manipulativt kraftselskapene opererer for å få gjennomslag for sine prosjekter. Dette er krefter som ikke er ute etter å gi oss grønne løsninger, men å tjene grovt med penger på å ødelegge natur i stort omfang. De må avsløres!

Besteforeldrenes klimaaksjon i Østfold mener vi må bevare mest mulig av den naturen vi har igjen i Østfold fylke. Naturen utgjør livsgrunnlaget vårt. Kommunene har gjennom sine arealplaner gjort mange uheldige vedtak som gjør at verdifull natur med myrer, skog og et stort artsmangfold bygges ned.

Store vindturbiner på land må ikke bygges i naturområder eller nær bebyggelse. De brede anleggsveiene ødelegger mye natur. Dyrelivet fortrenges, og fugler drepes. Turbinene fører til lekkasje av mikroplast og gearolje, og det kan oppstå brann. Utslitte vinger kan ikke gjenvinnes, men graves ned, noe som også forurenser.

Indre Østfold. Kommunestyret har vedtatt at det ikke skal bygges vindturbiner. Likevel hadde vindkraftselskapet Zephyr først gjort avtaler med grunneierne før politikerne fikk kjennskap til det. Det førte til et nytt vedtak i kommunen om nei til vindkraft.

Marker. Kommunen har Norges 15 høyeste vindturbiner på 210 meter. Selskapet Solgrid AS har nå fremmet forslag om et stort solkraftverk på 240 dekar på begge sider av Kongeveien, en historisk natursti. Selskapet vil også bygge 2,2 meter høye gjerder langs begge sider av Kongeveien. Dette prosjektet må politikerne si nei til.

Aremark. Her ønsker vindkraftselskapet Zephyr å bygge 12 vindturbiner ved Bikjula inn mot grensen til Sverige. Hafslund/Eidsiva Vind arbeider i tillegg med et vindkraftprosjekt på Blankefjell/Ankerfjella i Aremark. Politikerne i Aremark må nei til begge prosjektene og følge Indre Østfolds eksempel.

Sarpsborg. Zephyr ønsker å bygge ut 13 vindturbiner i Skjebergmarka. Også her må kommunestyret si nei.

Råde. To vindkraftselskaper vurderer prosjekter. Fremgangsmåten til vindkraftselskapene er den samme som i de andre kommunene. Først kontakter de grunneierne og lover gull – men ikke grønne skoger – før sakene kommer til politisk behandling. Si nei her også.

Hvordan sikre strømforsyningen?
Besteforeldrenes klimaaksjon mener mye kan gjøres for å sikre strømforsyningen uten tap av natur. Kommunene og energiselskapene må bidra til effektivisering og redusert energiforbruk. Vannkraftverk må oppgraderes og moderniseres. Solceller på tak (ikke i naturen), fjernvarme og geotermisk energi er viktig. Å bore etter bergvarme og solceller på taket bør påbys ved alle nye bygg av en viss størrelse. Det må også bli lettere og mer lønnsomt å levere privat produsert energi til strømselskapene.

Bente Bakke, leder Indre Østfold, Elisabeth Golding, leder Søndre Østfold, Knut S. Sannem, leder Moss og omegn

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*