Bærekraftige boformer

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 22. jun 2023
 • AV:
  Redaksjonen
Vindmøllebakken
Leilighetskomplekset Vindmøllebakken i Stavanger: framtidsrettet arkitektur og arealbruk. Foto: Sindre Ellingsen / Helen & Hard arkitektkontor

Striden om arealplanen fortsetter i Drammen, der BKA og andre har engasjert seg sterkt mot det de mener er en forelda tenkemåte, når politikere bl.a. vil legge ut nye store områder til frittstående boliger. Vi må være smartere, framtidas boformer handler ikke om blokker eller eneboliger, skriver Øystein Bull-Hansen i Drammens Tidende.

Bygg framtidsrettet!
For Besteforeldrenes klimaaksjon
Øystein Bull-Hansen, arkitekt og stedsutvikler

Det blir feil å si at man må nedprioritere klimamål for å tilfredsstille moderne menneskers boligbehov. De to hensynene lar seg lett forene. Det går an å bo tett og trivelig både for barnefamilier og små husholdninger. Det handler om å ha praktiske og sosiale liv på tvers av generasjoner. Folk som lever gode sosiale liv vil kunne unngå isolasjon og ensomhet og holde seg friske lenger. Her er forslag til noen kriterier for gode fremtidsrettede bomiljø:

 • Fellesskap mellom folk som har nytte og glede av hverandre. Det kan være eldre, enslige forsørgere, småbarnsfamilier, skilte, unge uetablerte etc. I det hele tatt, de fleste. Man trenger ikke nødvendigvis bo i et bofellesskap, men i et godt, og passe tett, bilfritt nabolag.
 • Gode bilfrie nabolag hvor barn kan leke ute, med gangavstand til butikker, skoler, fritidstilbud og møteplasser. Det kan være tett/lav bebyggelse, rekkehus eller bygårder med store gårdsrom. I bygårdene kan familieleilighetene bygges over de to nederste etasjene slik at de har direkte utgang til terreng.
 • Effektive jobbreiser sparer mye verdifull tid til familieliv. Kort vei til jobben med ett kollektivt transportmiddel, eller gang/ sykkelavstand. Det vil si effektive busslinjer som boligene ligger langs og mange arbeidsplasser i sentrum. De som jobber andre steder i regionen bør bo i gang/sykkelavstand til toget.
 • I dag bygges det ofte helt ensartede boligkomplekser, som appellerer til en særskilt aldersgruppe. Det gir ofte ensformige nabolag, og en får ikke nyttet ressursene på tvers av alder, erfaring og behov.
 • I tillegg vil nok mange vite å sette pris på en dyrkingsparsell. Det, og beredskapshensyn, er noen av mange gode grunner til å bevare sentrumsnær dyrket mark.

Skal kommunen kunne spille en aktiv rolle i å etablere fremtidsrettede, tette, sosiale og sammensatte nabolag, bør den drive eiendomsutvikling for å oppnå politiske, og ikke først og fremst økonomiske mål. Gulskogen i Drammen ser ut til å bli et godt eksempel på et fremtidsrettnabolag. Her bør man kunne forene klimahensyn med varierte og gode bomiljø. Bygg videre i samme spor og la dere inspirere av Vindmøllebakken i Stavanger.


Øystein Bull-Hansen har ordet under BKAs landsmøte i Drammen 2022.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Elisabeth Tveter Briseid | 22.06.2023

  Nytenkning med innebakt klimahensyn kan gi mange gevinster!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*