Sponsing og grønnvasking

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 7. nov 2022
  • AV:
    Svein Tveitdal
cop 7. nov

28. september ble det kjent at Egypt har avtalt med Coca-Cola om å sponse COP27. Så langt eneste private sponsor vi vet om, og beløpet er ukjent. En rekke organisasjoner har bedt vertslandet omgjøre beslutningen. Engangsflasker er et globalt problem, og plastproduksjonen et voksende satsingsområde for fossilindustrien.

Svein Tveitdal rapporterer fra Kairo 2022. Han er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Akkreditert observatør for BKA og ForUM ved COP27, slik han har vært ved flere tidligere toppmøter. 

Plast og grønnvasking

Coca-Cola er verdens største plastforurenser, og produserer 120 milliarder engangsplastflasker i året, eller 200 000 i minuttet. 99 % av plasten er laget av fossilt råstoff, noe som forverrer både plast- og klimakrisen. Plast fra olje vil ifølge det Internasjonale Energibyrået, stå for nesten halvparten av veksten i oljeetterspørsel innen midten av århundret. Deler av oljeindustrien ser produksjon av plast som ‘plan B’, etter hvert som etterspørselen etter fossilt drivstoff avtas å minske.

Coca-Colas reklame- og markedsføringsbudsjett er på over 40 milliarder kroner, og mye brukes til å fremheve miljøprofilen, for eksempel tiltakene de gjør for å øke det resirkulerbare plastinnholdet i flaskene.  COP27 er den ultimate scenen for å kunne presentere seg som en bærekraftsleder. Men selskapet har en lang historie med å sette bærekraftmål de ikke holder. I 1990 lovet de å bruke 25 % resirkulert materiale i PET-flaskene sine, men 30 år senere er tallet fortsatt bare 10 %. Ifølge Financial Times øker Coca-Cola produksjonen av ikke-resirkulerbare engangsflasker tross målsetningen om å redusere.  Ellen MacArthur Foundation melder i en rapport at i 2021 var Coca-Cola blant selskapene som økte ikke-resirkulert plastbruk mest.

Vi går mot en framtid der plast blir et stadig voksende problem, inntar alle kontinenter inklusive Antarktis og Himalaya, og der det med dagens planer vil være like mye plast i havet som fisk i 2050. Det er altså ikke rart at miljøorganisasjonene reagerer på sponsoravtalen med verdens største plastforurenser. Kampanjedirektør ved Greenpeace USA, John Hocevar, sier i en pressemelding:  «Hvis Coca-Cola virkelig vil løse plast- og klimakrisen, må de stenge plastkranen. Å få slutt på Coca-Colas avhengighet av engangsplast er et viktig ledd i å gå bort fra fossilt brensel, beskytte lokalsamfunn og bekjempe klimaendringer.»

COP, pengemakt og innflytelse

Sponsing er også et symbol på hvem som får og ikke får tilgang til de begrensede områdene der møter mellom viktige beslutningstakere finner sted. Mens aktivister fra det globale sør, som opplever klimakrisen på kroppen må kjempe for å skaffe akkreditering og midler til å kunne delta på konferansen, kan store selskaper lett betale seg inn.

Beslutningen fra vertslandet om å velge Coca-Cola som hovedsponsor, sammen med problemer med akkreditering og rett til å demonstrere, øker spenningen mellom sivilsamfunnet og presidentskapet for toppmøtet. Involvering av det sivile samfunn er en nøkkel for å løse klimakrisen. Neste år holdes COP28 i De Forente Arabiske Emirater. Det nye vertslandet bør merke seg friksjonen som er oppstått mellom Egypt og miljøbevegelsen, og sørge for at dette ikke gjentar seg om et år.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*