Naturen sviktes!

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 27. feb 2022
  • AV:
    Redaksjonen
eldrid-1024x527
Natur og Ungdom har tatt ledelsen i kampen mot naturfiendtlig gruvedumping. Her fra Førdefjorden.

Jeg takker NU for å ta ansvar når våre myndigheter svikter! sa BKA-leder Steinar Winther Christensen, da han i går holdt appell utenfor Stortinget under protestmøtet mot gruvedumping i fjordene våre. Selv satt han for førti år siden i anleggstraseen ved Altaelva, og kan kjenne på den samme fortvilelsen som da. Men også kamplyst!

Gruvedumping må stoppes

I Førdefjorden på Vestlandet er det gitt tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn forurensa masser, – et lastebillass hvert annet minutt døgnet rundt i flere tiår! Til tross for at det er en nasjonal laksefjord, og en fiskefjord som har gitt grunnlag for bosetting og næring i tusener av år.

Havforskningsinstituttet, sjømatnæringa, reiselivsnæringa og en samla norsk miljøbevegelse har på det sterkeste advart mot planene. Norge er ett av to land i hele verden som tillater nye gruveprosjekter med sjødeponi. Dagens teknologi muliggjør langt mer miljøvennlige løsninger enn å dumpe restmassene i sjøen, hevder Natur og Ungdom.

Steinar Winther Christensen 26.2:
– Appell for vern av Førdefjorden

Som leder av Besteforeldrenes klimaaksjon er det en stor glede å bli invitert av Natur og Ungdom til å holde en verneappell for bevaring av Førdefjorden. Og la meg si det med en gang: Vi støtter NU fullt ut i kampen for å redde denne uberørte, vakre og viktige fjorden fra å bli søppelfylling fra et unødvendig og naturskadelig gruveprosjekt. Egentlig er det fullstendig ufattelig at våre politiske myndigheter gir tillatelse til dette.

Etter som jeg er blitt eldre er jeg blitt stadig sterkere tilhenger av sivil ulydighet som aksjonsform, – ikke minst fordi uansvarligere politikere tillater angrepene på vår natur, – en natur som har gitt oss alt, men som forvaltes så skjødesløst. Eksperimentet å dumpe millioner av tonn gruveavfall i Førdefjorden kan ikke kalles annet enn miljøkriminalitet. Jeg ser derfor på sivil ulydighet i kampen for fjorden og fjellet som uunngåelig og utgjør et viktig demokratisk virkemiddel, – ikke minst når det gjelder skadelige inngrep som først og fremst vil ramme dere unge og hvor mange av dere ikke engang har stemmerett.

Historien vil vise at NU fører en riktig kamp, – hva enten dere klarer å stoppe dette vanviddet eller ikke. For over 40 år siden satt jeg i anleggstraseen i Alta for å stanse utbyggingen av elva. Den gang var omkvedet fra myndighetene at elva måtte bygges ut for å sikre Finnmark trygg vinterkraft. Vi tapte den kampen. Bare få år etterpå erkjente daværende statsminister Gro Harlem Bruntland at utbyggingen var unødvendig. Altakampen førte likevel til et langt bedre vern av våre gjenstående uberørte vassdrag, og til et helt annet fokus på de samiske interesser.

Dere har langt på vei vunnet kampen om Repparfjorden. Hva som til slutt vil skje i kampen om Førdefjorden vet vi ikke, men kampen fortjener massiv støtte for å unngå uopprettelige fjord- og naturskader. Jeg takker NU for å ta det ansvar for naturen som våre myndigheter svikter!

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*