Klimaskadelig rikdom

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 11. des 2020
  • AV:
    Redaksjonen
privatfly
De rikes bruk av privatfly og helikoptre gir store karbonfotavtrykk. Bilde fra Getty Images.

Verdens 1 % rikeste står for mer enn det dobbelte av samlede CO2-utslipp til de fattigste 50 %, ifølge en ny rapport fra FNs miljøprogram. De rikeste vil måtte kutte karbonfotavtrykk raskt for å unngå farlig oppvarming i dette århundret. Studien viser også at den globale nedtrappingen pga Covid-19 vil ha liten langsiktig innvirkning på klimaet.

Det er BBC som i dag forteller om den nye studien fra UNEP. Den viser kløften mellom utslippsnivået som er forenlig med å holde temperaturen nede – og hva som skjer i den virkelige verden.

Den globale topp 10 % av inntektselitene legger beslag på rundt 45 % av all energi som forbrukes til landtransport og rundt 75 % av all energi til luftfart, – sammenlignet med henholdsvis 10 og 5 % for de fattigste 50 % av husholdningene

Når det gjelder Covid-pandemien, vil den medføre rundt 7 % utslippsreduksjon i 2020. Men dette vil bare redusere oppvarmingen med 0,01 °C innen 2050.

Samtidig viser rapporten at det finnes positive muligheter: Hvis landene investerer tungt i klimatiltak, kan dette redusere forventede utslipp i 2030 med rundt 25 %, nok til å gi verden en 66 % sjanse for å holde økningen i global gjennomsnittstemperatur under 2C.

Les mer på BBC: https://www.bbc.com/news/science-environment-55229725

Se også om UNEP-rapporten i magasinet Energi og Klima.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*