– Vi må ta klimavalg!

bilde bruk hamar

«Valget 9. september bør bli et klimavalg», skriver Inger-Beth Sandham og Eva Ormåsen i et innlegg i Hamar Arbeiderblad. «Engasjementet fra ungdommen fortjener å bli møtt med handling og et taktskifte som tar klimakrisen på alvor. Dette kan vi alle bidra til ved å gi ryggdekning til politikerne til å ta modige valg.» De to pensjonerte lærerne har samtidig tatt iniitativ til et lokallag av Besteforeldreaksjonen.

Dette året har barn gått i demonstrasjonstog i hopetall for å understreke kravet om en trygg klimaframtid. De kommer til å fortsette.

Hva svarer vi dem, vi som er voksne, foreldre og besteforeldre, og som ønsker dem det beste både nå og i framtida?

Et godt svar er å gå til valglokalet og stemme inn de politikerne som ser de utfordringene som barna og ungdommen vil stå overfor om ikke vi tar grep. Ikke bare må de se, de må ha visjoner for hva vi må gjøre i den kommunen vi bor i, slik vi ser i Oslo nå, der byrådet satser stort på en utslippsfri by!

De som etter valget skal være våre lokale myndigheter har nemlig en nøkkelrolle i å få begrenset klimautslippene tilstrekkelig og raskt nok og dermed imøtekomme kravene fra barna og ungdommen.

I ei tid der informasjon om klimasituasjonen strømmer på oss gjennom rikskanalene, er det viktig at kommunale myndigheter følger opp med informasjon om de tingene som berører oss lokalt, og motiverer oss for handling.

Kommunikasjon med barn og unge vil være viktig. Vi trenger alle å være trygge på at myndighetene på alle nivå vil gå 100 prosent inn for å bekjempe klimaendringene som virker skremmende på oss. Vi vet, og barna vet, at utsettelser nå ikke kan tillates, det vil føre til at motløsheten tar tak.

For politikerne gjelder det å tenke på klimatiltak som grunnleggende i alt politisk arbeid, siden det berører så mange sider av samfunnet.

Klimavalgalliansen, en svært bredt sammensatt allianse av stort sett landsomfattende organisasjoner, har fått laget et hefte der de har samlet viktige klimavettregler. Heftet inneholder et stort utvalg av konkrete forslag til å utforme klimavisjonen i praksis.

Valget 9. september bør bli et klimavalg. Engasjementet fra ungdommen fortjener å bli møtt med handling og et taktskifte som tar klimakrisen på alvor. Dette kan vi alle bidra til ved å gi ryggdekning til politikerne til å ta modige valg.

Så: Hvis du er av dem som mener at å redde livsgrunnlaget vårt er den viktigste oppgaven nå, og at den jobben også bør prege lokale avgjørelser, da gjelder det å sjekke om det partiet du pleier å stemme på har den beste politikken. Hvis et annet parti er mer troverdig, kan det være lurt å skifte parti denne gangen. Partiprogrammene forteller mye, og politikere på stand må kunne svare på hva partiet går inn for.

Vi har alle et ansvar, og politikerne aller mest.

Eva Ormåsen (til venstre) bor i Brumunddal og er pensjonert lærer. Hun har fem barn og 14 barnebarn, froteller hun. – Jeg fikk et sterkt miljøengasjement allerede tidlig på 70-tallet gjennom Erik Dammanns Fremtiden i våre hender. Som besteforelder ble medlemskap i BKA helt selvsagt. Er også medlem i flere andre miljøorganisasjoner.

Inger-Beth Sandham er fra Hamar. – Men jeg har også Bodø i mitt hjerte etter flere tiår der som lærer og rektor. Har to barn og fire barnebarn. Miljøengasjementet mitt er noe som har fulgt meg fra barnsben av og blitt holdt vedlike gjennom arbeidet i skolen. Har vært medlem i BKA noen år, savnet å være flere som kunne bakket opp de unge da de demonstrerte i vår.  Slik ble behovet for et BKA Hedmark skapt. Er veldig spent på hvordan det vil gå på oppstartsmøtet vårt kommende uke!

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Steinar Winther Christensen | 22.08.2019

    Så bra at dere skriver i lokalavisa. Det gjør de også i Moss!!! Slikt blir det engasjement av.

  2. Finn Bjørnar Lund | 22.08.2019

    Takk for et godt innlegg!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*