Bildet av Norge

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 20. nov 2018
 • AV:
  Redaksjonen
bildet norge
Foto: Jan Rabben

Er Norge en klima- og miljøsinke eller et foregangsland? Ja, så sprikende kan oppfatningene faktisk være. Blant de mer kritiske er jussprofessor Beate Sjåfjell som for tida er gjesteforsker ved universitetet i Berkeley, California – der hun opplever at mange har «et feilaktig positivt bilde av Norge». Dette forteller hun om i Dagsavisen – og får svar fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Fra Beate Sjåfjells artikkel: «Pinlig å være norsk i California»

California leder arbeidet med en klimakoalisjon som skal bidra til å nå Parisavtalens mål uavhengig av Trump, og som stadig flere melder seg inn i. Norges daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte en avtale om å bli med i denne koalisjonen da Californias guvernør Jerry Brown var i Oslo i fjor. Men hva hjelper det, hvis lærdommen fra Norge for andre i koalisjonen er hvordan man kan snakke med store bokstaver internasjonalt om viktigheten av Parisavtalen, og samtidig arbeide hardt for å undergrave Parisavtalens oppnåelse? Elbiler er langt nær nok til å veie opp for helheten. Dersom California og andre land følger Norge som rollemodell, er det faretruende for vår felles fremtid

Norge kunne ha vært oljelandet som ble fornybarlandet, som brukte sin oljerikdom til å investere i infrastruktur for fornybar energi og annen bærekraftig industri og bidro til å løfte fattige land opp på et godt velferdsnivå på en måte som sikrer livsgrunnlaget også for fremtidige generasjoner. I stedet sløser vi bort mulighet etter mulighet, tiår etter tiår.

Fra Ola Elvestuens svar: «Norsk klimapolitikk virker»

Professor Beate Sjåfjell skriver i Dagsavisen at det er pinlig å være norsk i California. Jeg mener det er grunn til å være litt mer stolt av Norges innsats enn hun er.

Norge er et foregangsland i å sette en pris på klimagassutslipp. I 1991 innførte vi CO2-avgift på olje –og gassvirksomheten. Fra 2008 har vi vært en del av EUs kvotesystem. 80 prosent av utslippene i Norge har en pris. Hvis flere land hadde gjort som Norge, ville verden hatt et bedre utgangspunkt.

Men jeg er enig med Beate Sjåfjell i at vi ikke er i mål. Det er det heller ingen andre land som er.

.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Harold Leffertstra | 22.11.2018

  Det er sant som miljøvernministeren Olav Elvestuen sier at Norge har gjort en del. Men,…. det er ikke tilstrekkelig. Det kan vi se på resultatene. Våre klimagassutslipp i per hode er blant de høyeste i Europa, utslippene i 2017 var fortsatt høyere enn i 1990 og de har heller ikke gått nevneverdig ned de siste 10 år. I motsetning til våre naboland, og flere andre land i Europa. Vi ligger fortsatt langt over klimaforlikets reduksjonsmål for 2020 og det vil vi også være i 2020 med nåværende klimapolitikk og statsbudsjettet for 2019.
  Og viktigst og verst av alt; Regjeringen har nylig gitt klarsignal til å lete etter NYE olje og gassforekomster enda verden må la mesteparten av de KJENTE forekomstene ligge, skal vi ha en sjanse å begrense oppvarmingen til 2 grader for ikke snakke om 1,5 grader. Noe vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen.
  Det betyr også nye store investeringer i fossile brensler. Det betyr mindre til å investere i energieffektivisering og fornybar energi. Stikk i strid med IPCCs siste rapport som sier at investeringene i energieffektivisering og fornybart må opp, i fossilt må ned.
  Neppe et godt eksempel for andre land; når ikke engang Norge som har tjent seg styrtrik på fossilt er villig til å ta omstillingen på alvor, hvorfor skal da de som er mindre heldig stilt gjøre det?
  Harold Leffertstra
  Tidligere klimarådgiver i Miljødirektoratet

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*