For en tryggere verden

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 31. mar 2018
 • AV:
  Redaksjonen
Sigurd Reimers Exeter
GRANDPARENTS FOR A SAFE EARTH appellerer til samvittighet og sunn fornuft: Sigurd Reimers ved Exeter domkirke.

Vårt mål er ganske enkelt å etterlate oss et stabilt og trygt klima for etterkommerne våre. Men dette enkle målet krever dessverre en radikalt annerledes politikk enn dagens, sier Sigurd Reimers, aktivist i Grandparents for a Safe Earth. Den Bristol-baserte gruppa har gjennom flere år utfoldet stor og variert aktivitet for å løfte fram den moralske side ved klimasaken. Vi appellerer til sunn fornuft og samvittighet foran kortsiktige økonomiske interesser, sier Reimers.

Grandparent-gruppas grunnlegger, Phil Kingston

Presser beslutningstakerene
Grandparent-gruppa i Bristol i sørvest-England er et nettverk bestående av tolv pensjonister, forteller Sigurd Reimers. Selv har han norsk bakgrunn, men har bodd i Storbritannia i mange år. Både han og kona Pauline er aktive i nettverket, og sterkt opptatt av klima- og miljøspørsmål på vegne av våre barnebarn og alle våre etterkommere.

– Vi søker å legge press på private bedrifter, finansvesenet og det offentlige, og prøver å få dem til å trekke investeringene sine fra utvinning av alt fossilt brensel. Vi skriver til parlamentsmedlemmer, møter politikere og går i protesttog, ofte med yngre mennesker og andre klimagrupper. Vi bruker gjerne humor (flashmob-kor ved inngangen til en bank) og sjokkeffekt (klimagravferd med «klimakiste» på kjøpesenter). Om nødvendig går vi heller ikke av veien for ikke-voldelige konfrontasjoner, som dere kan se her fra vår antifracking-markering utenfor Barclays bank i Bristol:

Noen av Grandparents sine aksjonskampanjer er å finne på YouTube:
https://www.youtube.com/results?search_query=grandparents+for+a+safe+earth

Eldre må ta ansvar
– Vi er opptatt av vår rolle som eldre, og det forbilde vi skal være, sier Reimers. Derfor forsøker vi å appellere til andre eldre mennesker og det de kan gjøre – som seminarledere ved senioruniversiteter, som investorer, bankkunder og medlemmer i pensjonskasser, som medlem av trossamfunn, osv. For øyeblikket er vi særlig opptatt av de raskt økende nyinvesteringene i hydraulisk fragmentering, såkalt fracking her i landet. Vi forsøker å holde oss a jour med utviklingen innenfor politikk og samfunnsøkonomi. Vi stiller oss meget skeptisk til den rådende vekstøkonomien, som danner grunnlaget for alle de store partiene her i landet. Vi anser økt forbruk og urettferdig fordeling av jordas ressurser som en del av det samme problemet som CO2-utslipp og klimaendringer forøvrig, og er opptatt av å tydeliggjøre denne sammenhengen.

Grandparents for a Safe Earth er med i den nasjonale klimakoalisjonen av 130 organisasjoner. De vil gjerne utvide samarbeidet med besteforeldregrupper i Sveits, Frankrike, Belgia, og Norge. De har egen facebook-side, og et nyhetsbrev som kommer ut to eller tre ganger i året. – Vi holder vårt første offentlige årsmøte i oktober 2018, og håper da å utvide virksomheten og rekruttere nye aktivister. Det trengs, sier Reimers. Vi blir jo ikke yngre …

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Vidar Lillebo | 01.04.2018

  «Mens graset gror, dør kua» – (verdenskapitalismen og miljøet).

  Som nesten alle andre frustrerte miljøengasjerte mennesker, så forundres vi over at det skjer så lite konkret, i forhold til verdens målsetting om reduserte CO2-utsslipp og en bærekraftig livsstil. Her på berget bygges det nye og bredere veier og flyplassene utvider for å ta i mot flere og større fly. Bruk av motoriserte kjøretøy godkjennes på flere og flere arenaer, og de store forurensende fraktebåtene spyr fortsatt ut avgassene fra tungolje. Kort fortalt, så synes nesten alt en kan tjene penger på, fortsatt å være ok. Miljøbelastning betraktes bare som å være en liten negativ merknad i margen på utredninger og planer. En «døende oljenæring» får til og med stadig utvidede fullmakter til leteområder i Barentshavet.
  Mens verden nå raver videre, så dukker flere og flere forskningsrapporter opp som forteller om at vår levemåte ser ut er til å føre til en av klodens største artsutryddelser. «Æ vilsjke vette», sa n`Bæla i Arvid Hansen si bok: Brødre på Guds jord. Er det slik med de fleste av oss?

 2. Steinar Høiback | 05.04.2018

  Det er flott å lese om de gode aktiviteter som dere får til Sigurd, dette er imponerende.
  Vi alle, har en stor oppgave med å få opp oppmerksomheten mot de destruktive kortsynte økonomiske interesser som synes å prege de aller fleste av vestens regjeringer.
  Målet synes å være økt vekst, økt BNP gir mer velstand, trivsel og materielle dingser.
  Vi må i fellesskap komme bort fra nåværende vekststrategi og over på en strategi som etterspør, hva tåler planeten? Vi må over til en strategi der vi etterspør hvilke kontrollelementer vi skal iverksette for å sørge for at vår aktivitet er innenfor, ikke utenfor, det som er planetens tålegrenser.
  Flere av de grenser som en del forskere har satt opp som planetens tålegrenser er oversteget. Nye strategier og kontrollelementer er nødvendige å få på plass og implementert som en nødvendighet for at menneskeheten skal kunne håndtere klimaendringer og andre globale miljøtrusler.
  Jeg ønsker ikke at vi skal ta fra politikerne det politiske håndverk, men jeg er gjerne med på å lage rammer på hva som skal være deres handlingsrom.
  Handlingsrommet til politikerne er innenfor det som er naturens tålegrenser, ikke utenfor.
  Derfor gikk BKA inn som partshjelper i rettsaken mot staten Norge, fordi staten ved å utlyse nye olje og gass blokker befant seg utenfor de grenser som planeten tåler og utenfor det vernet vi som borgere har i Grunnloven § 112.
  Alt vel til dere fra oss i BKA.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*