Må bli slutt på flyferier

Om få år skal en turistreise til norske fjell og fjorder skje uten klimagassutslipp. Samtidig håper myndighetene å gjøre Norge til et av «verdens beste reisemål» og reiselivsnæringen minst like lønnsom som i dag. Lar det seg kombinere? – Kanskje, svarer bærekraftig-forsker Carlo Aall i en reportasje i tidsskriftet Klima. – Men da må vi lære oss å reise mindre og saktere i feriene våre, leve mer, og ikke være så opptatt av å komme fram fortest mulig.

Verre enn vi tror
I en rapport fra Framtiden i våre hender er det beregnet at de årlige utslippene fra norsk flytransport kan utgjøre så mye som 8 millioner tonn CO2. Det tilsvarer 15 prosent av dagens offisielle utslipp. Da har man tatt med både nordmenns reiser til og fra utlandet og den ekstra klimaeffekten av utslipp i stor høyde. I klimastatistikken fra Statistisk Sentralbyrå utgjør flytrafikken 2 prosent.

Carlo Aall, som er professor i bærekraftig utvikling og forskningsleder ved Vestlandsforsking, er enig i at den offisielle klimastatistikken etter dagens regelverk er litt misvisende. Den tar ikke med utslippene som skjer «mellom» land; bare «innen» det enkelte land. – Det betyr at våre politikere kan fraskrive seg ansvaret for en viktig del av utviklingen, og fortsette å snakke om et «bærekraftig reiseliv» uten å trekke inn klimaskadene fra økt flytransport og internasjonal cruisefart.

Klima, bærekraft og reiseliv
I samband med reportasjen i tidsskriftet Klima sier Carlo Aall til Dagsavisen at det er nødvendig med sterke restriksjoner på flyreiser. – Det er rett og slett ikke mulig i det tidsrommet vi har for å klare 1,5 til 2-gradersmålet, å utvikle en teknologi som tillater dagens omfang av langdistanseflyreiser.

– Reiselivsnæringen kan ikke fortsette å tenke vekst, vekst, vekst i langreiser med fly. Reiselivsforskere, reiselivspolitikere og næringslivsfolk som ser bort fra klimautfordringene under selve reisen, gjør næringen en bjørnetjeneste ved å gjøre den sårbar for endringene som vil tvinge seg fram for å nå de internasjonale klimamålene.

Siden det er så få år til kalenderen viser 2030, mener Aall det er gitt at det må tas i bruk «tvang» i form av avgifter, skatter og forbud for å klare å nå utslippsmålene. – Det er umulig å se for seg en radikal endring i folks reisevaner uten både nasjonale og internasjonale reguleringer og avgifter. Det å forestille seg at folk flest frivillig skal legge om forbruket sitt radikalt, er en farlig og naiv forestilling.

– Har du ikke noen tro på framtidige utslippsfri flyreiser ved hjelp av biodrivstoff og elektriske fly?
– «Utslippsfri» er et farlig begrep. Ofte tenker man da på ett av to: Bytte ut forbrenningsmotor med elmotor, eller bytte av drivstoff som brukes i en forbrenningsmotor, og da ofte til biodrivstoff. Så glemmer man gjerne at både el og biodrivstoff må produseres og at forbrenning av biodrivstoff faktisk medfører CO2-utslipp. All produksjon av energi medfører negative miljøkonsekvenser, ofte også utslipp av drivhusgasser, selv om energikildene er såkalt fornybare, svarer Aall.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Per Øvrebø | 02.03.2018

    Slutt med flytvang på gruppereiser!

    Her snakkes det om å temme nordmenns reiselyst med sterke restriksjoner på flyreiser. Mens vi venter på å bli tvunget til å fly mindre, synes jeg det burde bli bedre lagt til rette for å slippe å fly. Noen av oss er allerede villig til å redusere vårt bidrag til klimaets forverring. Men betyr det at vi må holde oss hjemme?

    Reisekatalogene flommer over av fristende reiser, også på det europeiske fastlandet. Felles for så godt som alle, er at de forutsetter at turen begynner med en flyreise, selv om målet ofte er en større by med utmerket togforbindelse. Et hederlig unntak er turene med Olivenreiser, som tilbys både med og uten flytransport. Avslaget på prisen ved å velge bort fly er riktignok ikke imponerende, og en må selv ordne med alternativ transport , men det er da en begynnelse. Det burde ikke være så fryktelig vanskelig også for andre reiseselskaper å skille ut flyreisen fra resten av turen, slik at eventuelle miljøbevisste reisende også kan være med. Kanskje det er flere slike enn reiseselskapene tror?

    Det snakkes mye om pisk og gulrot i klimasaken, som om alle tiltak må være enten det ene eller det andre. Jeg vil slå et slag for den tredje muligheten, kanskje den billigste og mest effektive, nemlig frivillighet. La oss først og fremst få anledning til å innrette oss på en mer bærekraftig måte.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*