Om klima og ulikhet

carbon footprint
Klima-fotavtrykket til verdens 1 % rikeste er 70 ganger høyere enn de 50 % fattigste.

Landsstyret i har godkjent en resolusjon fra Besteforeldrenes klimaaksjon Moss og omegn, – som ikke kunne behandles på årsmøtet fordi den kom for sent. Den tar opp det brennbare tema om «karbon-ulikhet», basert på stadig bedre dokumentasjon på de ekstreme skjevhetene i verden. De 10 prosent rikeste står for 50 prosent av alle CO2-utslipp!


Resolusjon godkjent av landsstyret BKA 21.09:

Rikdom forurenser! 

Klima og det biologiske mangfold (BM) er under ekstremt press.

Svært mange nasjonalt og globalt har arbeidet for å motvirke utviklingen. Elbiler, elferger, solpaneler, varmepumper, vindturbiner og mye annet. Likevel fortsetter mengden av klimagasser i atmosfæren å øke, og forbruket av fossilt brennstoff synker ikke. Heller ikke reduksjonen av biologisk mangfold ser ut til å stoppe.

Det virker som grønn energi bare holder tritt med økt bruk av energi. Tall og kurver tilsier at utviklingen i klima og BM ikke endrer seg. Spørsmålet er hvorfor?

Illustrasjonen fikk vi i den nylig utgitte rapporten «World Inequality Report 2022».

Regjering og Stortinget og folk flest lager tiltak som presser de fleste til å snu seg rundt for å bremse og bedre situasjonen. Bortsett fra en liten gruppe som ikke behøver å bry seg om tiltakene.

Oxfarm er en internasjonal NGO etablert i Oxford med hovedkvarter i Nairobi, Kenya. De arbeider med både utryddelse av fattigdom og katastrofebekjempelse. Oxfarm og World Inequality Report

2022 har vist at mengde utslipp av klimagasser og ødeleggelse av biologisk mangfold er proporsjonal med rikdom.

Det viser det seg at de 10 % rikeste i verden står for 50 % og økende andel, mens de 90 % andre står for de resterende 50 % og minskende andel, av utslipp av klimagasser og reduksjon av biologisk mangfold.

I Norge er vi så rike at både de/vi 10 % rikeste og de/vi neste 40 % i Norge er blant verdens rikeste 10 %. Siden de/vi rikeste er så rike at våre tiltak koster dem/oss lite, er det de resterende 50 % som prøver på reduksjoner, mens de/vi rike har økende del av  ødeleggelsene.

De 10 % rikeste i Norge slipper i gjennomsnitt ut 32.5 tonn CO2, økende, de 40 % neste 15 tonn og de 50 % med minst rikdom slipper ut i gjennomsnitt 6,5 tonn og synkende.

De som har koordinert rapporten «World Inequality Report 2022», økonomene Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez og Gabriel Zucman anbefalte inndragning av rikdom som det beste tiltak.

Besteforeldrenes klimaaksjon mener rapportens konklusjoner krever politisk mot og må legges til grunn for norsk politikk. Inndratt rikdom må omdisponeres til livsviktige klimatiltak!


Fra World Inequality Report

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*