Oslo: skjebnedag for havbunnen

  • DATO: 
    09/01/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 14:00 til kl 15:30
  • STED: 
    MARKERING FORAN STORTINGET

Tirsdag 9.januar er det behandling i Stortinget om saken «Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane». BKA deltar i markering, sammen med bl.a. WWF, Greenpeace og internasjonale aktivister. Det er samlet inn en halv million protest-underskrifter, som vil bli overrakt.

– Å gamble så hensynsløst og arrogant med naturen ved å overkjøre alt av fagkunnskapen og forhaste seg med åpningsprosessen uten å tette de store kunnskapshullene, kan få katastrofale konsekvenser, både for livet i havet og Norges omdømme. Dette er en beslutning som strider mot bærekraftig havforvaltning og de mange internasjonale avtalene Norge har forpliktet seg til, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Under klimatoppmøtet i Dubai ble Norge kåret til «Fossil of the Day». Prisen deles ut til landene som «gjør mest for å bidra minst», og det var Norges åpning for utvinning av mineraler i dyphavet som ble framhevet.

Spre klimavett,
del denne saken!