Oslo: regionalt Broen-arrangement

  • DATO: 
    07/06/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 10:00
  • STED: 
    Kulturhuset, Youngsgt 6, Oslo

Oslo kommune og LO har tidligere tatt initiativ til samarbeid for en klimaomstilling som ivaretar og fremmer anstendige, bærekraftig arbeidsplasser, og arbeidernes og innbyggernes rettigheter. Modellen og samarbeidet står sentralt under satsingsområdet om klimaledelse, innovasjon og omstilling i Oslos klimastrategi mot 2030.

Hva betyr dette samarbeidet for Oslo konkret – og kan det være et eksempel til etterfølgelse i andre kommuner under og etter årets kommunevalg?

08.30: Frokost serveres

09.00: Velkommen

09.05: Hva er Oslo-modellen for Rettferdig Omstilling og hva betyr det for kommunens klimastrategi? – Andreas Halse, Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre

09.20: Hva må til for en rettferdig omstilling i Oslo? Perspektiver fra LO i Oslo – Ingunn Gjerstad, LO i Oslo

09.35: Rettferdig, klima- og naturvennlig omstilling i hele landet: Er Oslo-modellen et eksempel til etterfølgelse i andre kommuner? – Aled Dilwyn Fisher, Naturvernforbundet

09:50: Spørsmål fra salen

Frokostmøtet blir også strømmet

Spre klimavett,
del denne saken!