Oslo: møte om militærvesen og forurensing

  • DATO: 
    09/11/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 15:00 til kl 18:00
  • STED: 
    Fredshuset

En gruppe fra Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA), Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) og Bestemødre for Fred (BfF) ønsker å sette fokus på de store forurensningene og klimautslipp «Det militære kompleks» og krig utgjør i Norge og på verdensbasis.

Det er en problemstilling som sjelden eller aldri blir reist, hevder de, verken i media eller i andre sammenhenger.

Innledninger ved: Jørgen Johansen, FMK, Elisabeth Kristiansen IKFF, Eva Fidjestøl, IKFF, og Frode Ersfjord, daglig leder i NTA. God tid til samtale og diskusjon. Alle interesserte er velkommen.

militær forurensing

Spre klimavett,
del denne saken!