Oslo: klimafrokost med Martin Skancke

  • DATO: 
    02/11/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 10:00
  • STED: 
    Grand Hotel, Oslo
Klimautvalget 2050 – hvordan skal vi komme oss til «netto null»?

Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det er bare 26 år til. Regjeringens Klimautvalget 2050 har nå utredet hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn.

På Klimastiftelsens klimafrokost vil utvalgsleder Martin Skancke presentere utvalgets vurderinger og anbefalinger.

Mer om programmet og påmelding her: https://klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-klimautvalget-2050-hvordan-skal-vi-komme-oss-til-netto-null/#skjema

 

Spre klimavett,
del denne saken!