Naturavtale-nachspiel med WWF

  • DATO: 
    08/02/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 16:00 til kl 18:00
  • STED: 
    Kulturhuset, Youngsgt 6, Oslo

Verden har fått en naturavtale! Hva sier avtalen og hva betyr den for Norge?

WWF Verdens naturfond inviterer til nachspiel etter at tiårets viktigste avtale, naturavtalen, ble inngått i desember 2022. Vi får høre hva det ble enighet om i Montreal, hvordan ulike sektorer vil bli berørt av avtalen og hvordan folk flest vil og bør merke den – hvis den kan bidra til å løse naturkrisen.

Program og påmelding: https://www.wwf.no/nyheter/naturavtale-nachspiel


Spre klimavett,
del denne saken!