Seminar om miljømord

  • DATO: 
    26/09/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 14:15 til kl 15:30
  • STED: 
    Domus Juridica, Oslo

 Bli kjent med definisjonen av økocid/miljømord, arbeidet med å løfte miljømord til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), hvordan nasjoner verden over mobiliserer, og hva som kan gjøres for at Norge skal følge andre land og støtte arbeidet.

Du får et dypdykk i økocid-kampanjen og i hvordan definisjonen ble utviklet. Målet er å få et flertall av verdens land til å støtte innlemmelsen av miljømord som en forbrytelse mot menneskeheten, i henhold til Roma-vedtektene til Den internasjonale straffedomstolen.

Her kan du registrere deg:
https://www.eventbrite.com/e/towards-a-new-international-crime-of-ecocide-tickets-418034481387

Spre klimavett,
del denne saken!