Lokallagssamling Besteforeldrene

  • DATO: 
    29/02/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 10:00 til kl 15:00
  • STED: 
    Oslo

Til alle lokallag og kontaktpersoner i BKA

Styret ønsker også neste år å arrangere en samling for lokallag og lokale grupper.

Dette er en fin anledning for engasjerte medlemmer til å møtes og drøfte aktuelle problemstillinger.

Datoen 29. februar 2020 er valgt for å samkjøre med konferansen Broen til framtiden som arranges dagen før. Mange ønsker å være med på begge deler.

I første omgang ber vi dere om en tilbakemelding, vi vil gjerne vite hva dere synes om lokallagssamlingen i år – og vi ber dere komme med forslag til innhold til samlingen neste år.

Her finner du PROGRAM LOKALLAGSSAMLING 2020 og referat fra samlingen sist vinter.

Se reportasje her: https://www.besteforeldreaksjonen.no/2019/03/hva-ma-gjores/

Frist for tilbakemelding: 7. januar 2020
Send svar til:  Kåre Eie  kaare.eie@me.com

Lokallagssamlinga 2019: «Alle barn skal arve jorda …» Ingen samling i Besteforeldreaksjonen uten sang, som vanlig anført av Ola Dimmen.

Spre klimavett,
del denne saken!