Klimaseminar i Kristiansand

  • DATO: 
    16/03/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 11:30 til kl 16:30
  • STED: 
    Søm kirke

Felles framtid—felles jord. Hvem snakker sammen?

PROGRAM:
– Teologisk begrunnelse for å handle nå – hva kan kirker og menigheter gjøre?
– Hva skjedde på FNs klimatoppmøte i november i Polen?
– Klimaalliansen har gode tips: «Bil, Biff og Bolig»!
– FNs 17 bærekraftsmål i Kristiansand?
– En ung røst i protest!

BIDRAGSYTERE:
– Svein Tveitdal,  Besteforeldrenes klimaaksjon
– Knut Hallen, leder av Samarbeid Menighet og Misjon
– Per Ivar Våje, seniorrådgiver i Kirkerådet for diakoni og samfunn
– Arne Otto Iversen i Klimaalliansen, Kristiansand

Mer informasjon og påmelding: http://www.randesund.no/klimakrise-seminar.html

Spre klimavett,
del denne saken!